Førskoleordning

Førskoleordningen starter 1. april det år, barnet starter i skole. Tilmelding foregår via den digitale pladsanvisning og tilbuddet ophører automatisk med udgangen af juni. Juli måned er lukket, men der kan købes feriepasning. Fra august kan barnet tilmeldes SFO.