Børnecentre

I Vejen Kommune har vi, udover børnehaver og skoler, også børnecentre. Et børnecenter er et center, hvor et dagtilbud og en skole samarbejder om børnegruppen fra børnehavealderen og til og med 6. klasse. Det betyder at barnet ikke oplever en brat overgang mellem dagtilbud og skole, men kan blive i de vante rammer i længere tid.

Børnecentrene giver nye muligheder, både indenfor pædagogik, administration, fysiske rammer m.m. Centrene har fælles ledelse, fælles bestyrelse og fælles værdier. På den måde kan man sikre at børnene oplever en flydende overgang fra dagtilbud til skole og trygge fysiske og pædagogiske rammer.

Læs mere om børnecentre i Vejen Kommune

Se en liste over børnecentre