Privat pasningsordning

Som alternativ til kommunal daginstitution kan man vælge et privat dagtilbud eller lave en aftale med en privat børnepasser.
 

Pladsanvisningen visiterer til kommunale pladser. De private skal man selv kontakte. 

Ønsker du privat pasning kan der søges tilskud. Ved spørgsmål, kontakt Pladsanvisningen (79 96 63 31/ dagtilbudogskole@vejen.dk)

Kommunen fører tilsyn med de private pasningsordninger.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud.

I private pasningsordninger gælder følgende: 

  • Der er ikke krav om at udarbejde en pædagogisk læreplan.
  • Sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen sker ikke i den private pasningsordning. Denne foretages af en kommunal sprogkonsulent.
  • Der er ikke krav om formaliseret forældreindflydelse.
  • Der er ikke krav om at tilbyde pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
  • Der er ikke krav om at tilbyde alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
  • Pasningsaftalen kan ophæves og barnet dermed opsiges i en private pasningsordning.
  • Tilskuddet kan tilbagetrækkes, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud og tilbydes særlig støtte eller den private pasningsordning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen.
  • Der gives ikke fripladstilskud til privat pasningsordning.
  • Pladsanvisningen tilbyder at varetage forældrenes administration af pasningsordningen mod en reduktion i tilskuddet, svarende til administrationsudgiften.
  • Der findes ikke regler om optagelse, forældrebetaling og forældreindflydelse. Det er den private pasningsordning, der bestemmer hvilke børn der skal modtages.