Skip til hoved indholdet

Pladsanvisningen

For at få plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave skal du skrive dit barn op på ventelisten, hvorefter Dagplejen/Pladsanvisningen vil tildele dit barn en plads i forhold til din anciennitet, som er opskrivningsdato i forhold til ledig indmeldelsesdato.

Du anbefales, at skrive dit barn op på ventelisten hurtigst muligt efter fødslen. Vi anbefaler at du skriver op til flere ønsker.

DinPlads kan du

 • skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave, førskole og SFO
 • søge økonomisk friplads og se opkrævninger
 • udmelde og ændre takst
 • se dine oplysninger og dine børns indmeldelsesforhold

Få svar på en række spørgsmål

Dagpleje og vuggestue

Når dit barn er fyldt 26 uger, kan det tilbydes plads i dagpleje eller vuggestue.

Vi tilbyder plads ud fra venteliste efter anciennitets- og startdato. 

Anciennitetsdato er den dag du skriver dit barn på ventelisten.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du har behov for plads før barnet er 26 uger.

Børnehave

Dit barn kan starte i børnehave den 1. i måneden efter dit barn er fyldt 2 år og 9 måneder. (Eks. født 03.03.2020 = start tidligst 01.01.2023)

Ansøg om forskudt opstart

I Vejen Kommune starter dit barn i børnehave måneden efter dit barn har alderen 2 år og 9 måneder.
Vurderer institutionen, at et barn ikke er klar til at begynde i børnehave, ansøger institutionen om forskudt opstart i samarbejde med forældrene. Vurderer du, at dit barn har brug for forskudt opstart kan du søge om dispensation.
Ved ønske om dispensation fra Vejen Kommunes opstartsalder på 2,9 år, bedes du udfylde ansøgningsskema om forskudt opstart. I ansøgningen skal du bl.a. beskrive baggrunden for ønsket om forskudt opstart i børnehave.

Vurdering af ansøgning

Ansøgninger om forskudt opstart bliver behandlet af relevant fagpersonale. Fagpersonalet foretager en vurdering af barnets udvikling og trivsel i samspil med begrundelsen for ønsket om forskudt opstart.
Den endelige vurdering af dispensation afhænger af, hvilket tilbud der vurderes som værende bedst for barnet.
Ved ønske om forskudt opstart i en bestemt institution, skal der nødvendigvis være en ledig plads i den pågældende institution.
Efter ansøgningen er behandlet, modtager du et svar fra Pladsanvisningen via Digital Post.

 

Har du skrevet dit barn på ventelisten, bestræber vi os på, at tilbyde dig en plads fra den efterfølgende måned, hvis det er ønsket. Hele Vejen Kommune anses som ét distrikt. Din pasningsgaranti vil være opfyldt, ved tilbud om ledig plads indenfor hele kommunens tilbud. Det betyder ikke nødvendigvis til den specifikt ønskede institution.

Den dato du har skrevet dit barn på ventelisten, kaldes anciennitetsdatoen. Denne dato samt behovsdatoen er afgørende for, hvem der tilbydes en ledig plads i en given dagpleje/institution.

Det betyder, at når der er en ledig plads, tilbydes pladsen til det barn med

  • ønsket behovsdato til den ledige pladsdato og
  • den ældste opskrivningsdato

Du skal forvente en indkøringsperiode ved opstart i dagpleje/institution på ca. 14 dage. Omfanget kan dog være meget individuelt og aftales med dagplejen/institutionen. Indkøringsperioden er fra startdatoen og kan ikke være længere end 1 måned.

Som tilflytter har du krav på at beholde din plads i fraflytningskommunen. Kontakt Pladsanvisningen, for beregning af din forældrebetaling. Har du brug for en plads hurtigst muligt i Vejen Kommune, så kontakt også Pladsanvisningen.

Du har mulighed for frit at vælge, hvor du ønsker dit barn passet. Ønsker du plads i anden kommune, skal du skrive dit barn op på ventelisten i den pågældende kommune. Du kan kun have én plads til dit barn, og skal derfor være opmærksom på udmeldelsesregler, hvis du ønsker at skifte. Kontakt din bopælskommune for beregning og opkrævning af din forældrebetaling.

Et barn kan kun have én plads ad gangen, som der ydes tilskud til. Derfor skal dit barn være udmeldt, inden det kan være tilmeldt en ny plads. Vær opmærksom på udmeldelsesfrister.

Ønsker du dine tvillinger i samme dagpleje/institution, skal du tilføje det under bemærkninger ved opskrivning.

Søskende har den fordel, at søskende får fortrinsret på ventelisten, hvis der opstår en plads i ønsket institution, der passer til behovsdatoen. Søskende skal være indmeldt i samme institution i mindst 1 måned.

Ændrer du den ønskede startdato i din opskrivning, beholder du din anciennitetsdato. Der tilbydes plads efter startdato, der passer til ledig plads og opskrivningsdato.

Ønsker du at annullere en fremtidig plads, skal du kontakte Pladsanvisningen pr. mail. Når du har accepteret et tilbud, er indmeldelsen bindende. Det betyder, du skal opsige pladsen efter opsigelses reglen løbende måned + 1 måned.
Er dit barn startet, foretager du selv udmeldelsen via den digitale pladsanvisning.

Børn i dagpleje får automatisk en slutdato ved dagplejen, den dato, de har alderen til børnehave.

Børn i vuggestue rykker automatisk over i børnehavedelen i den integrerede institution og har automatisk en udmeldelsesdato 31.3. det år, barnet har skolealderen.

Ligeledes har børnehavebørn automatisk en udmeldelsesdato 31.3. det år, barnet har skolealderen.

Børn i privat institution/privat pasningsordning skal udmelde sig i privat institution/privat pasningsordning. 

Udmeldelsesdatoen den 31.3 skyldes, at børnehavebørn pr. 1. april skal indskrives i førskole.

Ønsker du dit barn udmeldt før de faste slutdatoer, skal du udmelde dit barn. Dette skal du gøre jfr. udmeldelsesreglen, løbende måned + 1 måned.

Dette gælder også ved fraflytning.

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato.

Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

 • Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgnings dato og behovsdato.
 • Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.

Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 

 • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
 • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger
 • barnet har søskende i samme dagtilbud - Har fortrin men ikke garanti.

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.

Pladsanvisningen

Børn, PPU & Sundhedspleje

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Dagplejen

Børn, PPU & Sundhedspleje

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Telefontider

Denne side er printet den 25-07-2024 14.16

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen