Private institutioner

 

Der er mulighed for at benytte plads i private institutioner, godkendt af kommunen. Ønsker du plads til dit barn i en privat institution, skal du henvende dig til institutionen. 

Kommunen yder tilskud til privatinstitutionen, der opkræver forældrebetalingen. Der kan søges økonomisk fripladstilskud via den digitale pladsanvisning.

 

Godkendte institutioner i Vejen Kommune: 

Vejen Friskoles Børnehave
www.vejenfriskole.dk
Mail: kontakt@vejenfriskole.dk
Tlf: 75 36 64 11
Leder: Gitte Damgaard

 

Rødding Friskoles Børnehave
www.roeddingfriskole.dk
Mail: post@roeddingfriskole.dk
Tlf: 74 84 15 42
Leder: Charlotte Schmidt

 

Spirehuset i Rødding
www.spirehuset.dk
Mail: leder@spirehuset.dk
Tlf: 74 84 10 57
Leder: Christina Ravn

 

Holsted Børnehave
www.holstedbornehave.dk
Mail: post@holstedbornehave.dk
Tlf: 75 39 23 04
Leder: Gitte Søgaard Christiansen

 

Se godkendelseskriterier for privat institutioner

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Privat pasning

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.