Tilsyn

Pr. januar 2022 er der indført nye lovgivningsmæssige minimumskrav til tilsynet med alle dagtilbud. Styrkelsen af kommunernes tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene skal indgå som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. Ligeledes skal det styrkede tilsyn styrke kommunernes myndighedsudøvelse i forhold til at sikre, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav.

På den baggrund har Vejen Kommune udarbejdet en førsteudgave af en revideret tilsynsramme. Denne reviderede ramme er afprøvet i andet halvår af 2022 og Udvalget for skoler og børn er på udvalgsmødet i marts 2023 orienteret om resultatet af tilsynet.

På baggrund af den politiske behandling samt afprøvningen af den reviderede tilsynsramme bliver erfaringerne opsamlet og evalueret som afsæt for kvalificering af den reviderede tilsynsramme. Endeligt udkast til ”Rammer for tilsyn i dagtilbud” bliver forelagt Udvalget for skoler og børn i sensommeren 2023.

Rammer for pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune