Tilsyn

"Rammer for tilsyn i dagtilbud” er politisk godkendt og gælder fra januar 2024.

Tilsynsrammen handler om styrkelse af Vejen Kommunes tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene og indgår som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer.

Ligeledes styrker tilsynet Vejen Kommunes myndighedsudøvelse i forhold til at sikre, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav.

Tilsynsrapporterne findes på hjemmesiden under de enkelte dagtilbud.

Rammer for pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune