Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt (i april og oktober) lovforslag om indfødsret.

Umiddelbart herefter inviterer Byrådet ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni, med henblik på at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Vi kalder ceremonien for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret i lokale ugeaviser.

Sted:

Byrådssalen på rådhuset, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen.

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske senest 3 uger før ceremonien.

Tilmelding kan kun ske via formularen nedenfor.

Du har mulighed for at tage den nærmeste familie med til grundlovsceremonien. Op til 10 deltagere.
Antal oplyses i forbindelse med tilmelding.

Medbring: 

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe:

  • Gyldig fotolegitimation.

  • Erklæring om at ansøger vil overholde grundloven med videre.

    Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt  erklæringen til ansøgeren. Den må ikke være underskrevet på forhånd.

Fastsatte datoer for grundlovsceremonier:

  • Den 28. november 2019 kl. 17:00
  • Den 28 maj 2020 kl. 17:00
  • Den 26. november 2020 kl. 17:00

Tilmelding til grundlovsceremoni