Orientering til forældrene i Folkeskolerne i Vejen Kommune

Orientering til forældrene i Folkeskolerne i Vejen Kommune

Den nye Omikron-variant spreder sig hastigt i Danmark, og særligt blandt børn er smitten med COVID-19 stigende.

Fra myndighedernes side har det høj prioritet at holde dagtilbud og skoler åbne på trods af den nuværende udvikling af COVID-19. Derfor anbefales alle både børn fra 1. klasse og op samt ansatte at blive testet to gange ugentligt. Samtidig genindføres begrænsninger i hverdagen, så klasser eksempelvis holdes adskilte og SFO i faste grupper.

De gode vaner omkring håndvask, udluftning og rengøring danner fortsat fundamentet under sundhedssikkerheden i børnecentre og skoler.

Test af børn og personale kan enten være ved selvtest eller ved kommunens testteam, der fortsat kommer ud på børnecentre og skoler. Kviktest foretaget af kommunens testteam gælder i forhold til Corona-pas. Børn fra 0. klasse kan få udleveret selvtestkits, men må ikke testes af testteamet.

Har I spørgsmål, kan I henvende jer til egen skole.

Tak for jeres opbakning.

Vejen Kommunes retningslinjer vedr. Covid-19

Venlig hilsen
Regin Holm Nielsen
Chef for Skoler, Kultur og Fritid