Skole

Orientering til alle forældre

Fra d. 8. februar 2021 vil der igen være fysisk fremmøde for eleverne i 0.-4. årgang i skole og SFO. Den delvise genåbning vil foregå efter retningslinjerne for nødundervisning.

Det betyder at eleverne eksempelvis skal have få lærere eller pædagoger, blive undervist i klassen og ikke blandes på tværs af klasserne hverken i undervisningen eller i pauserne.

Fra d. 8. feb. vil der desuden komme krav til at forældre og andre eksterne skal bære mundbind, når de færdes indendørs i skoler og dagtilbud.

 

Yderligere konkret information vil du modtage fra egen skole.

Tak for jeres opbakning – den betyder rigtigt meget.

 

Venlig hilsen Regin Holm Nielsen
Chef for Skoler, Kultur & Fritid