Skole

Orientering til alle forældre

Vi skrev til jer inden jul, at I ville få yderligere besked i juleferien. Der blev sendt et brev i går, men der er allerede kommet nye retningslinjer efterfølgende i forhold til hvem der kan modtage nødpasning.

Alle restriktioner i forbindelse med Covid-19 er blevet forlænget til og med den 17.1.2021

Det betyder, at alle børn i skoledelen som udgangspunkt er hjemsendt til fjernundervisning. Enkelte grupper har andre muligheder, dette er beskrevet nedenstående.

Herudover udvides adgangen til nødpasning for elever i 0.-4. klasse, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

Alle elever der er hjemsendt, vil modtage fjernundervisning, men der er tale om nødundervisning. Dette betyder at jeres børn kan få andre fag, og på andre tider, ligesom nogle dage kan blive forkortet. Vi bestræber os på at gøre det så godt som overhovedet muligt for jeres børn i denne vanskelige situation. Børn der er i nødundervisning på skolen, kan ligeledes komme til at deltage i virtuel undervisning, så der stadig skabes mulige fællesskaber.

Alle elever på specialskoler og i specialklasser, uanset årgang, har fortsat mulighed for almindelig skolegang og kan også bruge skolernes SFO.

Sårbare grupper kan ligeledes være undtaget, de berørte får konkret besked.

Yderligere konkret information vil du modtage fra egen skole.

Tak for jeres opbakning – den betyder rigtigt meget.

Jeg vil ønske alle et godt nytår.

Venlig hilsen Regin Holm Nielsen
Chef for Skoler, Kultur & Fritid