EAN-numre

Når du sender en regning til Vejen Kommune, er det vigtigt, at du på regningen også noterer rekvirentens navn.

Klik på et link nedenfor hvis du vil se EAN-numre for en bestemt afdeling.

Beskæftigelsesordning
Borgerservice
Botilbud
Budget og Regnskab
Bygningsservice
Børnehaver
Dagtilbud og Skoler
Familie og Sundhed
IT
Jobcentret
Løn/Personale
Sekretariat-Jura
Socialområdet
Teknik og Miljø
Udvikling, Erhverv, Kultur og Fritid
Ældreområdet
Øvrige

EAN-numre med adresser

EAN-nummer Afdeling/institution
Beskæftigelsesordning:
5798005423386 Beskæftigelses- og UdviklingsCenter (BUC)
5798005410553 Kærsdalgård
5798005410546 Værkstedet, Vejen
5798005410607 Borgerservice
5798005410423 Enkeltydelser, aktivloven
5798005410638 Kørselskontoret
5798005410621 Team Sub
Botilbud:
5798005406099 Bofællesskabet Bakkehuset, Rødding
5798005410010 Botilbuddet Bøgely
5798005406044 Dagcentret Kærhøj
5798005406976 Holtegården
5798005423416 Lille Veum
5798005407409 Linje Fem
5798005406020 Nørregadehus 73-75
5798005406006 Socialpsykiatrisk Center ABS
5798005407706 Vejen Støttecenter
5798005406068 Værkstedet, Elmegade
5798005435006 Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang
5798005402800 Budget og Regnskab
5798005410126 Bygningsservice:
5798005423508 Bygningsvedligeholdelse
5798005409977 Kantine / Pedel Brørup
5798005410737 Teknisk service
Børnehaver:
5798005405856 Askov-Malt Børnehave
5798005405108 Bakkegårdens Børnehave
5798005423256 Børneborgens Børnehave
5798005405405 Børnehaven Billingland
5798005405504 Børnehaven Egebo
5798005389927 Børnehaven Luna
5798005405702 Børnehaven Solhøj
5798005432708 Børnehuset, Glejbjerg
5798005390961 Daginst. Akaciehøj
5798005392040 Børnehaven Skodborg Børnecenter
5798005392682 Daginst. Lindehuset
5798005423300 Daginst. Vestervang
5798005405009 Dagplejen
5798005433002 Føvling Børnehave
5798005391609 Galaksen
5798005405801 Gesten Børnehave
5798005405306 Kildevængets Daginst.
5798005423270 Lindknud Børnehave
5798005432807 Regnbuen, Hovborg
5798005423287 Æblehaven
5798005406013 Specialbørnehaven, Sløjfen
5798005405993 Spiloppen
5798005432906 Tumlehøj
5798005405900 Veerst-Bække Børnehave
5798005405207 Vorupparkens Børnehave
  Til top
Skoler:
5798005410201 Dagtilbud og Skoler
5798005403104 Andst Børnecenter
5798005403203 Askov-Malt Skole
5798005423331
5798005423539
Brørupskolen
Brørupskolen SFO
5798005403401 Bække Skole
5798005434207 Føvling Skole
5798005403500 Gesten Børnecenter
5798005434009 Glejbjerg Børne- og Skolecenter
5798005403302 Grønvangsskolen
5798005434603 Højmarkskolen
5798005390138 Jels Skole
5798005403975 Kostskolen, Assersbølgård
5798005423355
5798005423553
Holmeåskolen
Holmeåskolen, SFO
5798005390763 Lintrup Børnecenter
5798005404156 Musikskolen
5798005391173 Rødding Skole
5798005391814
5798005391821
Skodborg Skole
Skodborg Skole, SFO
5798005404033 Skolebiblioteket, Vejen
5798005403906 Specialundervisningscentret, Øster Alle
5798005404101 Ungdomsskolen
5798005404118 Ungekontakten
5798005403968 UU-Vejen
5798005403906
5798005403951
Østerbyskolen
Østerbyskolen, SFO
Familie og Sundhed:
5798005410300 Familie
5798005403043 PPR Psykologenheden
5798005410355 Sundhedsafdelingen
5798005410386 Brørup Sundhedscenter
5798005410720 Løn
5798005410850 IT
5798005410096 GIS-Teamet
  Jobcentret
5798005410508 Jobcentret
5798005410485 Gamstvej 10
5798005410454 Integrationen
Sekretariat-Jura:
5798005410706 Sekretariat-Jura
  Til top
Socialområdet:
5798005410393 Socialafdelingen
5798005410409 Personlige hjælpemidler
5798005410416 Hjælpemiddelteamet
5798005410430 Handicapteam - børn og unge
5798005410447 Handicapteam - voksne
5798005410492 Hjælpemiddelservice Vejen
5798005410157 Teknik og Miljø:
5798005409809 Værksted maskiner/materiel
5798005409823 Gadelys
5798005409403 Affald og Genbrug
5798005409502 Vej & Park, Drift
5798005409885 Vintervedligeholdelse
Udvikling Erhverv Kultur og Fritid:
5798005410775 Kultur & Fritid
5798005410829 Udvikling - Kommunikation
Ældreområdet:
5798005435907 Ældreafdelingen
5798005410072 Akut Sygeplejen
5798005407201 Birkely, område Syd
5798005435709 Blomsterengen Ældrecenter
5798005423409 Brørup Hjemmepleje
5798005423393 Dagcenter Fredenshjem
5798005407812 Dixensminde
5798005393115 Enghaven, Enghuset
5798005410034 Holsted Aktivitetscenter
5798005407607 Knudepunktet
5798005407102 Kærdalen, område Nord
5798005435501 Køkken v/Åstruplund
5798005407300 Lindecentret, område Veerst-Bække
5798005423423 Plejehjemmet Lundtoft
5798005410027 Rødding Aktivitetshus
5798005436102 Åparken Ældrecenter
5798005435501 Åstruplund Ældrecenter
Øvrige:
5798005404804 Vejen kommunale tandpleje
5798005404002 Folkebiblioteker
5798005408000 Madservice-Vejen
5798005409984 Kantine Holsted
5798005394235 Kantine Rødding
5798005410058 Kantine Søndergade
5798005409991 Kantine Vejen
5798005404057 Vejen Kunstmuseum