Dagtilbud 0-6 år

Vejen Kommune tilbyder børnepasning fra barnet er 26 uger og frem til skolestart.
For aldersgruppen 26 uger og frem til børnehavestart tilbyder Vejen Kommune plads i kommunal dagpleje eller i vuggestue

I Vejen Kommune er alle vuggestuer en del af de integrerede institutioner, der tilbyder plads for aldersgruppen 26 uger og frem til skolestart.

Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave sker måneden efter at barnet fylder 2 år og 9 måneder, hvis barnet er vurderet klar til børnehave.

Opskrivning, ændring, udmeldelse og ansøgning om økonomisk friplads foregår på den digitale pladsanvisning.

For nærmere information, se:
Forældrebetaling og praktiske informationer
Visitationsregler for dagtilbud

 

Placering af dagtilbud

Kort over børnehaver og aldersintegrerede institutioner

Kort over dagtilbud i Vejen Kommune