Dagtilbud 0-6 år

Vejen Kommune tilbyder børnepasning fra barnet er 26 uger og frem til skolestart.
For aldersgruppen 26 uger og frem til børnehavestart tilbyder Vejen Kommune plads i kommunal dagpleje eller i vuggestue

Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave sker måneden efter at barnet fylder 2 år og 9 måneder, hvis barnet er vurderet klar til børnehave.

Opskrivning, ændring, udmeldelse og ansøgning om økonomisk friplads foregår på den digitale pladsanvisning.

For nærmere information, se:
Forældrebetaling og praktiske informationer
Visitationsregler for dagtilbud

 

Placering af dagtilbud

Kort over børnehaver og aldersintegrerede institutioner

Kort over dagtilbud i Vejen Kommune