Dagtilbud 0-6 år

Vejen Kommune tilbyder børnepasning fra barnet er 26 uger og frem til skolestart.
For aldersgruppen 26 uger og frem til børnehavestart tilbyder Vejen Kommune plads i kommunal dagpleje eller i vuggestue. 

I Vejen Kommune er alle vuggestuer en del af de integrerede institutioner, der tilbyder plads for aldersgruppen 26 uger og frem til skolestart.

Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave sker måneden efter at barnet fylder 2 år og 9 måneder, hvis barnet er vurderet klar til børnehave.

Opskrivning, ændring, udmeldelse og ansøgning om økonomisk friplads foregår på den digitale pladsanvisning.

 

For nærmere information, se:
Forældrebetaling og praktiske informationer
Visitationsregler for dagtilbud

Mål for dagtilbud i Vejen Kommune er vist i figuren nedenfor samt beskrevet i tekst format:

Mål for dagtilbud i Vejen Kommune

(Klik på figuren for at se den i større format).  

Vi fremmer barnets muligheder i livet ved:

  • Høj grad af forældreinddragelse
  • Inkluderende børnefællesskaber, der understøtter trivsel, sundhed, alsidig udvikling og læring
  • Tæt dialog og relevant inddragelse af flerfaglige samarbejdspartnere omkring barnets trivsel, potentialer samt udvikling og læring
  • Stærk professionskultur, hvor medarbejdernes kompetencer, udvikles og sættes i spil på baggrund af systematiske refleksion og forskningsbaseret viden
  • Læringsmiljøer der fremmer barnets selvværd, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber, samt forståelse for demokrati og kulturel integration