Pladsanvisningen

For at få plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave skal du skrive dit barn op på ventelisten på Digital Pladsanvisning, hvorefter Dagplejen/Pladsanvisningen vil tildele dit barn en plads i forhold til din anciennitet, som er opskrivningsdato i forhold til ledig indmeldelsesdato.

Den Digitale Pladsanvisning er lukket frem til 1. maj 2024 pga. systemskifte.

Disse blanketter kan udfyldes og sendes til Pladsanvisningen via Digital Post i lukke perioden:

Ansøgning om plads

Ændring modul/takst

Udmeldelse

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud

Du anbefales, at skrive dit barn op på ventelisten hurtigst muligt efter fødslen. Vi anbefaler at du skriver op til flere ønsker.

Visitationsregler for dagtilbud

På Digital Pladsanvisning kan du

 • skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave, førskole og SFO
 • søge økonomisk friplads og se opkrævninger
 • udmelde og ændre takst
 • se dine oplysninger og dine børns indmeldelsesforhold

Det er muligt at skrive op uden at være logget ind. For at se dine forhold, skal du være logget ind.

Digital Pladsanvisning

Nedenfor kan du få svar på en række spørgsmål;

Har du fortsat spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen eller dagplejen.

 

Hvornår har mit barn alderen til at komme i dagpleje, vuggestue og børnehave?

Dagpleje og vuggestue

Når dit barn er fyldt 26 uger, kan det tilbydes plads i dagpleje eller vuggestue.

Vi tilbyder plads ud fra venteliste efter anciennitets- og startdato. 

Anciennitetsdato er den dag du skriver dit barn på ventelisten.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du har behov for plads før barnet er 26 uger.

Børnehave

Dit barn kan starte i børnehave den 1. i måneden efter dit barn er fyldt 2 år og 9 måneder. (Eks. født 03.03.2020 = start tidligst 01.01.2023)

Forskudt opstart i børnehave

I Vejen Kommune starter dit barn i børnehave måneden efter dit barn har alderen 2 år og 9 måneder.
Vurderer institutionen, at et barn ikke er klar til at begynde i børnehave, ansøger institutionen om forskudt opstart i samarbejde med forældrene. Vurderer du, at dit barn har brug for forskudt opstart kan du søge om dispensation.
Ved ønske om dispensation fra Vejen Kommunes opstartsalder på 2,9 år, bedes du udfylde nedenstående ansøgningsskema. I ansøgningen skal du bl.a. beskrive baggrunden for ønsket om forskudt opstart i børnehave.

Vurdering af ansøgning

Ansøgninger om forskudt opstart bliver behandlet af relevant fagpersonale. Fagpersonalet foretager en vurdering af barnets udvikling og trivsel i samspil med begrundelsen for ønsket om forskudt opstart.
Den endelige vurdering af dispensation afhænger af, hvilket tilbud der vurderes som værende bedst for barnet.
Ved ønske om forskudt opstart i en bestemt institution, skal der nødvendigvis være en ledig plads i den pågældende institution.
Efter ansøgningen er behandlet, modtager du et svar fra Pladsanvisningen via Digital Post.

Ansøg om forskudt opstart

 

Har jeg pasningsgaranti?

Har du skrevet dit barn på ventelisten, bestræber vi os på, at tilbyde dig en plads fra den efterfølgende måned, hvis det er ønsket. Hele Vejen Kommune anses som ét distrikt. Din pasningsgaranti vil være opfyldt, ved tilbud om ledig plads indenfor hele kommunens tilbud. Det betyder ikke nødvendigvis til den specifikt ønskede institution.

Hvad er anciennitets dato?

Den dato du har skrevet dit barn på ventelisten, kaldes anciennitetsdatoen. Denne dato samt behovsdatoen er afgørende for, hvem der tilbydes en ledig plads i en given dagpleje/institution.

Det betyder, at når der er en ledig plads, tilbydes pladsen til det barn med

  • ønsket behovsdato til den ledige pladsdato og
  • den ældste opskrivningsdato

 

Indkøringsperiode

Du skal forvente en indkøringsperiode ved opstart i dagpleje/institution på ca. 14 dage. Omfanget kan dog være meget individuelt og aftales med dagplejen/institutionen. Indkøringsperioden er fra startdatoen og kan ikke være længere end 1 måned.

Hvis man flytter til kommunen

Som tilflytter har du krav på at beholde din plads i fraflytningskommunen. Kontakt Pladsanvisningen, for beregning af din forældrebetaling. Har du brug for en plads hurtigst muligt i Vejen Kommune, så kontakt også Pladsanvisningen.

Frit valg over kommunegrænser

Du har mulighed for frit at vælge, hvor du ønsker dit barn passet. Ønsker du plads i anden kommune, skal du skrive dit barn op på ventelisten i den pågældende kommune. Du kan kun have én plads til dit barn, og skal derfor være opmærksom på udmeldelsesregler, hvis du ønsker at skifte. Kontakt din bopælskommune for beregning og opkrævning af din forældrebetaling.

Kan barnet have flere pladser?

Et barn kan kun have én plads ad gangen, som der ydes tilskud til. Derfor skal dit barn være udmeldt, inden det kan være tilmeldt en ny plads. Vær opmærksom på udmeldelsesfrister.

Tvillinger samme sted?

Ønsker du dine tvillinger i samme dagpleje/institution, skal du tilføje det under bemærkninger ved opskrivning.

Gælder søskendefordel til samme institution?

Søskende har den fordel, at søskende får fortrinsret på ventelisten, hvis der opstår en plads i ønsket institution, der passer til behovsdatoen. Søskende skal være indmeldt i samme institution i mindst 1 måned.

Hvis jeg ændrer ønsket startdato, bevarer jeg så min anciennitet?

Ændrer du den ønskede startdato i din opskrivning, beholder du din anciennitetsdato. Der tilbydes plads efter startdato, der passer til ledig plads og opskrivningsdato.

Kan jeg fortryde den plads, jeg har accepteret

Ønsker du at annullere en fremtidig plads, skal du kontakte Pladsanvisningen pr. mail. Når du har accepteret et tilbud, er indmeldelsen bindende. Det betyder, du skal opsige pladsen efter opsigelses reglen løbende måned + 1 måned.
Er dit barn startet, foretager du selv udmeldelsen via den digitale pladsanvisning.

 

Hvordan udmelder jeg barnet?

Børn i dagpleje får automatisk en slutdato ved dagplejen, den dato, de har alderen til børnehave.

Børn i vuggestue rykker automatisk over i børnehavedelen i den integrerede institution og har automatisk en udmeldelsesdato 31.3. det år, barnet har skolealderen.

Ligeledes har børnehavebørn automatisk en udmeldelsesdato 31.3. det år, barnet har skolealderen.

Børn i privat institution/privat pasningsordning skal udmelde sig i privat institution/privat pasningsordning. 

Udmeldelsesdatoen den 31.3 skyldes, at børnehavebørn pr. 1. april skal indskrives i førskole.

Ønsker du dit barn udmeldt før de faste slutdatoer, skal du logge på Digital Pladsanvisning og udmelde dit barn under indmeldelsesforhold. Dette skal du gøre jfr. udmeldelsesreglen, løbende måned + 1 måned.

Dette gælder også ved fraflytning.

Visitationsregler for dagtilbud

Opskrivning kan ske fra barnets fødselsdato.

Rækkefølgen for optagelse i kommunale tilbud fra nul til seks år: 

 • Pladser tilbydes som udgangspunkt efter ansøgnings dato og behovsdato.
 • Dog vil børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov få en højere prioritet.

Særlige pædagogiske og/eller sociale behov kan være: 

 • barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
 • barnet har dokumenterede sociale, helbredsmæssige og pædagogiske problemstillinger
 • barnet har søskende i samme dagtilbud - Har fortrin men ikke garanti.

Overgangen fra kommunal dagpleje til børnehave sker måneden efter, at barnet er fyldt to år og ni måneder.