Skip til hoved indholdet

Moduler

Vejen Kommune tilbyder:

  • Fuldtidsmodul i Dagplejen på 48 timer
  • Fuldtidsmodul i vuggestuer og børnehaver på 52,75 timer, mulighed for udvidet åbningstid i nogle institutioner.
  • 35 timers deltidsmodul i vuggestuer og børnehaver
  • 30 timers barselsmodul i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Læs mere om modulerne

De 35 timer skal fastlægges indenfor tidsrummet 7.30-15.30 mandag – fredag. Timerne kan dermed placeres frit alle dage inden for tidsrummet 7.30-15.30, men må dog samlet være op til 35 timer ugentligt.
Det betyder, at timerne eksempelvis kan fordeles over:

  • Fem dage med 7 timer indenfor tidsrummet 7.30-15.30 – eksempelvis kl. 8.00 – 15.00 , eller
  • Tre dage med 8 timer fra 7.30-15.30 og to dage med 5,5 timer inden for tidsrummet 7.30-15.30

Tiden skal fastlægges og aftales med institutionen, så personalet kan planlægge dagen bedst muligt for børnene.

Ændring fra 35 timer til fuldtid kan ske med dags varsel.

Ændring fra fuldtid til 35 timer betragtes som en opsigelse af fuldtidsplads med varsel på løbende måned + 1 måned.

Ansøg om 35 timers deltidsmodul.

Vejen Kommunes retningslinjer for deltidspladser til børn med forældre på orlov efter Barselsloven

Ansøg om 30 timers barselsmodul

Dagtilbudsloven siger:

Forældre, der afholder fravær efter Barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, kommunal dagpleje og privatinstitutioner kan benytte tilbuddet, såfremt forældrene lever op til kravene for retten til en deltidsplads.

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle regler, herunder pædagogiske læreplaner. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

Taksten for en deltidsplads fremgår af priser og takster.

Hvem er berettiget til en deltidsplads?

Forældre der afholder fravær efter Barselsloven har ret til at få en deltidsplads i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Muligheden omfatter også forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist.

I hvilket tidsrum er deltidspladsen placeret

I alle kommunale/selvejende dagtilbud skal deltidspladsen på 30 timer aftales med institutionen i respekt for aktivitetskalenderen. Ændringer i mødetid skal aftales 2 måneder før ændringen ønskes.

Ansøgning om deltidsplads og krav hertil

For kommunale/selvejende dagtilbud samt privatinstitutioner gælder, at inden forældre kan ansøge om en deltidsplads, skal følgende krav være opfyldt:

  • Barnet/børnene skal enten være optaget eller have modtaget et tilbud om en heltidsplads.
  • Forældre skal kunne dokumentere, at de afholder fravær efter Barselsloven.
  • Forældre der vælger at genoptage arbejdet delvis skal som minimum afholde 7 timers fravær om ugen for at kunne modtage en deltidsplads. Dokumentation for genoptagelse af arbejde med minimum 7 timers fravær om ugen skal indsendes til Vejen Kommune.

Tildeling af en deltidsplads sker efter ansøgning vedlagt dokumentation for barsels- og orlovsperioden.

Ansøgningen skal indgives til kommunen senest 2 måneder + løbende måned før deltidspladsen ønskes. 

Eksempel:
Ansøgning modtaget 31/12 = Start fra 1/3
Ansøgning modtaget 1/1= start 1/4

Forældre skal i ansøgningen angive den maksimale periode de ønsker at anvende deltidspladsen i, da ansøgningen ikke kan forlænges men kun afbrydes.

Der kan kun søges for én sammenhængende barselsperiode, som kan deles mellem forældrene. Det betyder, der kun søges én gang pr. barn.

Deltidspladsen skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fravær udløber.

Afbrydelse/ophør af deltidspladsen

Når den angivne periode ophører, bortfalder retten til deltidspladsen og pladsen konverteres automatisk om til en fuldtidsplads i det dagtilbud barnet er optaget i fra den 1. i efterfølgende måned.

Retten til deltidspladsen bortfalder hvis forældre afbryder deres ret til fravær efter Barselsloven eller hvis retten til fravær efter Barselsloven ophører på anden vis. Dog vil en afbrydelse på mindre end 5 uger ikke betyde at retten til en deltidsplads bortfalder.

Afbrydes orloven har man pligt til at give besked til Pladsanvisningen senest 1 måned før afbrydelsen påbegyndes eller fraværsperioden ophører.

Ovenstående gælder for både kommunale/selvejende dagtilbud og privatinstitutioner.

Deltidsplads i anden kommune og i privatinstitution

Forældre der ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution skal ansøge Vejen Kommune om pladsen. Ansøgningen skal indgives til Pladsanvisningen senest 2 måneder + løbende måned før forældrene ønsker deltidspladsen.

Spørgsmål til ordningen kan rettes til Pladsanvisningen.

Pladsanvisningen

Børn, PPU & Sundhedspleje

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 18.00

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen