Lukkedage og ferieplan

Alle dagtilbud i Vejen Kommune er lukket Grundlovsdag og den 24. december.

I ferieperioder ud over disse datoer kan der tilbydes fælles feriepasning mellem kommunens dagtilbud.

For nærmere information om fælles feriepasning, kontakt dit dagtilbud.

Ferieplan for 2024

Ferieplan for 2023

Påskeferie

Lukket torsdag den 6. april - mandag den 10. april

St. Bededag

Lukket fredag den 5. maj

Kristi Himmelfartsferie

Lukket torsdag den 18. maj

Fælles feriepasning i én institution den 19. maj

Pinseferie

Lukket mandag den 29. maj

Grundlovsdag

Lukket mandag den 5. juni

Sommerferie

I sommerferien tilbydes der fælles feriepasning

I uge 29 og 30 (mandag den 17. juli – fredag 28. juli) tilbydes fælles feriepasning for børnehave- og vuggestuebørn i enten Børneborgen i Brørup eller Billingland i Vejen.

I uge 8 modtager forældrene en til- og frameldingsseddel i den institution, som barnet går i til dagligt. Til- og frameldingssedlen afleveres senest den 15. marts. Herefter modtager forældre der har tilmeldt deres barn konkret information om feriepasning i fra den institution som barnet skal være i de pågældende uger.

Fredag efter kr. himmelfart og dagene mellem jul og nytår afholdes der også fælles feriepasning i 1-2 institutioner i kommunen alt efter antal tilmeldte børn.

For nærmere information kontakt dit dagtilbud

Juleferie

Lukket den 24. - 26. december.

Der vil være åbent i ét dagtilbud i hele Vejen Kommune fra den. 27. - 30. december, hvor alle børn bliver samlet. Nærmere information herom kan ske ved henvendelse til personalet i Jeres dagtilbud. 

Nytårsaften og nytårsdag

Lukket den. 31 december og den. 1. januar

Du kan få yderlige oplysninger på tlf. 79 96 62 84 eller ved at skrive til pladsanvisningen