Lukkedage og ferieplan

Alle dagtilbud i Vejen Kommune er lukket Grundlovsdag og den 24. december.

I ferieperioder ud over disse datoer kan der tilbydes fælles behovspasning mellem kommunens dagtilbud.

For nærmere information om fælles behovspasning, kontakt dit dagtilbud.

Ferieplan for 2024

Påskeferie

Lukket torsdag den 28. marts - mandag den 1. april

Kristi Himmelfartsferie

Lukket torsdag den 9. maj

Fælles behovspasning i én institution den 10. maj

Pinseferie

Lukket mandag den 20. maj

Grundlovsdag

Lukket onsdag den 5. juni

Sommerferie

I sommerferien tilbydes der fælles behovspasning

I uge 29 og 30 (mandag den 15. juli – fredag 26. juli) tilbydes fælles behovspasning for børnehave- og vuggestuebørn i enten Børneborgen i Brørup eller Billingland i Vejen.

I uge 8 modtager forældrene en til- og frameldingsseddel i den institution, som barnet går i til dagligt. Til- og frameldingssedlen afleveres senest den 11. marts. Herefter modtager forældre der har tilmeldt deres barn konkret information om behovspasning i fra den institution som barnet skal være i de pågældende uger.

Fredag efter Kr. Himmelfart og dagene mellem jul og nytår afholdes der også fælles behovspasning i 1 institution i kommunen alt efter antal tilmeldte børn.

For nærmere information kontakt dit dagtilbud

Juleferie

Lukket den 24. - 26. december.

Der vil være åbent i ét dagtilbud i hele Vejen Kommune fra den. 27. - 30. december, hvor alle børn bliver samlet. Nærmere information herom kan ske ved henvendelse til personalet i dit dagtilbud. 

Nytårsaften og nytårsdag

Lukket den 31. december og den 1. januar 2025

Du kan få yderlige oplysninger på tlf. 79 96 62 84 eller ved at skrive til pladsanvisningen