Vielse

På grund af COVID-19 er der særlige regler i forhold til antallet af gæster ved vielser i hverdagene. Kontakt vensligst Borgerservice for nærmere information.

Hvordan bliver vi borgerligt viet udenfor Rådhuset?

Vielser kan foretages i det fri eller på anden lokation under forudsætning af, at vielsen er det centrale i begivenheden, og at vielsen kan foregå med værdighed. Vi stiller ikke kommunale vidner til rådighed ved vielser, der foretages under disse former.

Hvis I ønsker vielsen foretaget i det fri, kan I henvende jer til et byrådsmedlem og indgå aftale om, hvor og hvornår vielsen foretages. I skal udfylde oplysninger om vidner, der overværer vielsen på denne vidneblanket. Vidneblanketten skal underskrives af både jer og byrådsmedlemmet og vedhæftes den digitale ægteskabserklæring

Byrådsmedlemmet kan sige nej til at foretage vielsen, hvis det ikke lader sig gøre tidsmæssigt, eller hvis I ønsker vielsen foretaget et sted eller under former, der ikke skønnes værdige.

Vielsen kan foregå i det fri m.v., f.eks. en park eller en skov inden for kommunegrænsen.

Vi opkræver et gebyr for vielser udenfor rådhuset på minimum 1 times administrativ arbejde (250 kr.) samt de faktiske kørselsudgifter til byrådsmedlemmet efter statens takst.

Vi sender en regning på gebyret og kørselsudgiften, som skal betales inden selve vielsen.