Plads i anden kommune

Når man fraflytter kommunen har man krav på at beholde sin plads i dagtilbud, skole og SFO. Dog er transport til og fra skole for egen regning.

Ønsker man en plads i anden kommune eller at beholde sin plads i fraflytningskommunen, kontakter man begge kommuner. Kommunen man bor i opkræver forældrebetalingen ud fra det tilskud, der ydes i kommunen og evt. tillæg, hvis pladsen i anden kommune er dyrere.

For SFO betaler man den dyreste takst.

Kontakt pladsanvisningen på tlf. 79 96 63 31 eller send en e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk for mere information.

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.