Plads i anden kommune

Når man fraflytter kommunen har man krav på at beholde sin plads i dagtilbud, skole og SFO. Dog er transport til og fra skole for egen regning.

Ønsker man en plads i anden kommune eller at beholde sin plads i fraflytningskommunen, kontakter man begge kommuner. Kommunen man bor i opkræver forældrebetalingen ud fra det tilskud, der ydes i kommunen og evt. tillæg, hvis pladsen i anden kommune er dyrere.

For SFO betaler man den dyreste takst.

Kontakt pladsanvisningen på tlf. 79 96 63 31 eller via Digital Post for mere information.