Sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik.

Byrådet i Vejen Kommune har vedtaget denne reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik for at sikre en fælles retning for alle medarbejdere på børn- og ungeområdet i Vejen Kommune. Dermed markerer politikken de politiske forventninger om det fælles ansvar for hele børne og ungeområdet på tværs af afdelinger, enheder og institutioner. Derudover er den sammenhængende børne- og ungepolitik en invitation til samarbejde med øvrige aktører på børne og ungeområdet, herunder frivillige, foreninger mv.

Politikken vedrører alle børn og unge. Visionen er, at alle børn og unge skal have de bedst mulige betingelser for at leve og udvikle sig. Den sammenhængende børene- og ungepolitik skitserer, hvordan vi i Vejen Kommune bidrager til dette gennem både det generelle og forebyggende arbejde samt gennem den målrettede indsats for og sammen med børn og unge med særlige behov.