Sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik.

Vejen Kommune har vedtaget denne reviderede børnepolitik for at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. At politikken skal være sammenhængende betyder også at indsatserne på tværs skal hænge sammen. Målet er, at børnepolitikken skal sætte fælles retning for alle medarbejdere og samarbejdspartnere på børne- og ungeområdet.

Den sammenhængende børnepolitik retter sig mod alle børn og unge i Vejen Kommune. Børn der trives og udvikler sig, børn der midlertidigt har brug for bistand og børn der varigt har brug for støtte.

Læs Vejen Kommunes sammenhængende Børne- og ungepolitik