Forord

Alle børn og unge skal have de bedst mulige betingelser for at leve og udvikle sig. Det vil vi bidrage til gennem både det generelle og forebyggende arbejde samt gennem den målrettede indsats for og sammen med børn og unge med og uden behov for særlig støtte.

Med denne sammenhængende børne og ungepolitik favner Vejen Kommune således alle børn og unge og sætter fælles retning for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet i Vejen Kommune. Dermed markerer den sammenhængende børne og ungepolitik endvidere vores politiske forventning om det fælles ansvar for hele børne- og ungeområdet på tværs af afdelinger, enheder og institutioner.

Den sammenhængende børne og ungepolitik er samtidig også en invitation til samarbejde med øvrige aktører på børne og ungeområdet, herunder frivillige, foreninger mv.

I Byrådet har vi vedtaget fire pejlemærker for arbejdet med alle børn og unge i Vejen Kommune:

  1. Tidlig indsats
  2. Sammenhænge
  3. Forældreskab
  4. Fælles faglighed

Med tidlig indsats har vi dels fokus på, at alle børn får en god start på livet og dels fokus på, at børn og unge med særlige behov får hjælp hurtigt.

Vi har en målsætning om at blive endnu bedre til at skabe løsninger, hvor alle børn, unge og deres familier oplever sammenhæng i deres liv.

Vi vil desuden udvikle indsatser, som understøtter forældrene i at lykkes med forældreskabet.

Børn og unge lever i fællesskaber – ikke i isolerede enheder. Derfor samarbejder vi fælles fagligt med dialog og handling på tværs af kommunale fagområder.

Familien og fællesskaberne har central betydning for og påvirkning på børnene/de unge og omvendt. For hvert af de fire pejlemærker ønsker vi således at skabe muligheder for og sammen med alle børn og unge og deres familier i Vejen Kommune ved at inddrage de fællesskaber, de indgår i. Dét ønske udfolder vi i denne politik.

Den sammenhængende børne og ungepolitik danner den overordnede ramme for en sammenkædning af eksisterende og nye kommunale handlinger indenfor det samlede børne og ungeområde i de kommende år. Første skridt er udarbejdelsen af en handleguide, der skal understøtte, at politikkens pejlemærker bliver udmøntet. Handleguiden bliver et redskab til skitsering af ansvar samt handle- og indsatsmuligheder for de mange aktører på børne og ungeområdet.

Den sammenhængende børne og ungepolitik er udfoldet nedenfor. Det skrevne er imidlertid ikke det vigtige. Det vigtigste er den praksis, vores medarbejdere og samarbejdspartnere på børne- og ungeområde hver dag udlever i Vejen Kommune – sammen med alle børn/unge, deres familie og netværk i øvrigt.

Nu skal tidlig indsats, sammenhæng, forældreskab og fælles faglighed have endnu mere liv!

Med venlig hilsen Formand for Udvalget for skoler og børn Claus Kulmbach Borgmester Egon Fræhr