Vision

I Vejen Kommune har vi ambitioner i arbejdet med børn og unge! Visionen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn og unge møder verden fulde af gå-på-mod, selvværd, selvtillid og tillid til andre. De skal sikres adgang til udviklende og meningsfulde fællesskaber, der bidrager til deres trivsel og til, at de bliver aktive medborgere.