Pejlemærker

Tidlig indsats

Tidlig indsats handler i Vejen Kommune både om en god start på livet og om hurtigt at reagere på tegn på mistrivsel.

Det vil vi

 • Vi vil prioritere forebyggelse på alle niveauer omkring og sammen med alle børn, og unge og deres familier.
 • Vi vil bidrage til, at alle børn og unge bliver aktive deltagere i eget liv.
 • Vi vil understøtte, at børn og unge lykkes med eget liv.

Det gør vi

 • Vi handler så hurtigt som muligt.
 • Vi møder alle børn og unge samt deres familier med høje og positive forventninger.
 • Vi arbejder med livsduelighed alle steder, hvor børn og unge er.

Sammenhænge

Børn og unge indgår i mange miljøer i løbet af livet og de vil opleve mange overgange fra et miljø til et andet. Et nyt miljø med nye voksne og nye børn kan være udfordrende - især for børn med særlige behov. Omvendt kan en vellykket overgang være udviklende.

Det vil vi

 • Vi vil, at alle børn, unge og deres forældre oplever sammenhæng på tværs af miljøer.
 • Vi vil, at alle børn, unge og deres forældre møder os som en samlet enhed på tværs af relevante faglige aktører.
 • Vi vil, at alle børn og unges trivsel, udvikling og læring fortsat stiger i de fællesskaber, de indgår i.

Det gør vi

 • Vi lytter til og handler på børn, unge og deres forældres oplevelser, når de står over for og møder et nyt miljø.
 • Alle relevante aktører deltager og samarbejder i en løbende proces om at skabe sammenhæng.
 • Vi udvikler fællesskaber og netværk, der styrker mulighederne for børn, unge og deres forældre.

Forældreskab

Børn er forældrenes. Forældrene er de vigtigste aktører og er rollemodeller for deres børn. I Vejen Kommune tror vi på, at forældre altid gør deres bedste og vil deres børn det bedste. Samtidig kan forældre have brug for understøttelse til at udvikle og styrke deres forældreskab. Sammen med forældrene har vi et fælles ansvar overfor børn og unge

Det vil vi

 • Vi vil i fællesskab løfte alle børn og unge.
 • Vi vil skabe meningsfulde og udviklende relationer mellem forældre og professionelle.
 • Vi vil styrke forældreskabet, når det er nødvendigt

Fælles faglighed

Fælles faglighed handler om at kommunikere, koordinere og inddrage hinandens fagligheder for at udgøre en samlet enhed.

Det vil vi

 • Vi vil sætte barnet/den unge først og derudfra udvikle løsninger på tværs af relevante aktører.
 • Vi vil skabe helhedsorienterede og effektfulde indsatser for og sammen med børn og unge.
 • Vi vil skabe lærende faglige fællesskaber omkring og sammen med børn og unge.

Det gør vi

 • Vi indgår i tværprofessionelle udviklingsrum om arbejdet med børn og unge.
 • Vi er nysgerrige på andres faglighed og insisterende på at finde muligheder sammen.
 • Vi arbejder systematisk og kontinuerligt med opfølgning på samarbejdet.