Fællesfaglige forebyggelsesmøder

De fællesfaglige forebyggelsesmøder er kalenderfastsat med faste intervaller på alle daginstitutioner, børnecentre og skoler i Vejen Kommune.

Formålet med de fællesfaglige forebyggelsesmøder er at samskabe og koordinere indsatser via fællesfaglig refleksion og videndeling med inddragelse af barnets/den unges perspektiv.

Ydermere skal de fællesfaglige forebyggelsesmøder kvalificere det forebyggende arbejde, herunder at opnå en tidlig opsporing af mistrivsel via et tæt og koordineret samarbejde.

Hvem deltager i de fællesfaglige forebyggelsesmøder?

Faste deltagere på møderne er:

  • Forældre til barnet/den unge
  • Repræsentant fra institutionen
  • Repræsentant for det pædagogiske personale
  • Sundhedsfaglig repræsentant
  • Socialfaglig repræsentant
  • Psykologfaglig repræsentant

Den sundhedsfaglige, socialfaglige og psykologfaglige repræsentant er fast tilknyttet det enkelte dagtilbud, børnecenter eller skole.

Institutionens ledelse vurderer, om barnet/den unge skal deltage i mødet og opfordrer forældrene til at invitere relevant netværk med til mødet. Institutionens ledelse kan ligeledes invitere andre fagprofessionelle efter behov.

Du kan læse mere om de fællesfaglige forebyggelsesmøder i handleguiden.

Indsatsplan

På de fællesfaglige forebyggelsesmøder udfyldes en indsatsplan. Indsatsplanen fungerer både som dagsorden, referat, samtykke samt plan for de handlinger der iværksættes.