Job og uddannelse

Jobcenter Vejen er din indgang til arbejdsmarkedet

Du kan bruge dit Jobcenter til:

  • At få formidlet et ordinært eller støttet job
  • At understøtte din virksomhed i at rekruttere arbejdskraft 
  • At blive betjent i din sygedagpengesag
  • At din virksomhed kan få rådgivning om det rummelige arbejdsmarked - herunder arbejdsfastholdelse
  • At betjene ledige på kontanthjælp, ledighedsydelse og dagpenge
  • At iværksætte arbejdsmarkedsrettede tilbud
  • At rådgive omkring retten til revalideringsstøtte og fleks-/skånejob
  • Vejledning af job- og uddannelsessøgende
  • Integration/udlændinge - danskuddannelse samt vejledning om repatriering
  • Eures
  • Mentorordning
  • Personlig assistance til handicappede i erhverv
  • Tilskud til udgifter til hjælpemidler

Jobcenter Vejen
Søndergade 48
6600 Vejen

Læs mere på Jobnet