Job og uddannelse

Jobcenter Vejen er din indgang til arbejdsmarkedet

Du kan bruge dit Jobcenter til:

 • At få formidlet et ordinært eller støttet job
 • At understøtte din virksomhed i at rekruttere arbejdskraft 
 • At blive betjent i din sygedagpengesag
 • At din virksomhed kan få rådgivning om det rummelige arbejdsmarked - herunder arbejdsfastholdelse
 • At betjene ledige på kontanthjælp, ledighedsydelse og dagpenge
 • At iværksætte arbejdsmarkedsrettede tilbud
 • At rådgive omkring retten til revalideringsstøtte og fleks-/skånejob
 • Vejledning af job- og uddannelsessøgende
 • Integration/udlændinge - danskuddannelse samt vejledning om repatriering
 • Eures
 • Mentorordning
 • Personlig assistance til handicappede i erhverv
 • Tilskud til udgifter til hjælpemidler

Jobcenter Vejen
Søndergade 48
6600 Vejen

Læs mere på Jobnet