Skip til hoved indholdet

Befordringsgodtgørelse

Hvis du deltager i et beskæftigelsestilbud, har du som udgangspunkt ret til befordringsgodtgørelse mellem dit hjem og tilbudssted.

Få svar på spørgsmål om befordringsgodtgørelse

Hvis du er forsikret ledig er det din A-kasse, der træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelsen. Jobcenteret træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til de øvrige målgrupper.

Følgende personer har ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i beskæftigelsestilbud:

  • Forsikrede ledige
  • Kontanthjælpsmodtagere*
  • Uddannelseshjælpsmodtagere*
  • Revalidender
  • Sygedagpengemodtagere
  • Modtagere af ledighedsydelse
  • Personer der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
  • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
  • Personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse ("selvforsørgere")

*Inklusive modtagere af overgangsydelse

Forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse har desuden, i visse tilfælde, ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse. Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse udbetales, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, er mere end 24 kilometer tur-retur.

Befordringsgodtgørelsen udbetales med en bestemt kilometertakst for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Befordringsgodtgørelsen er skattefri. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, og modtagere af ressourceforløbsydelse har desuden mulighed for at få godtgørelse på op til 1000 kr. om måneden. Godtgørelsen anvendes blandt andet til at dække udgifterne til de første 24 kilometer, som ikke dækkes af befordringsgodtgørelsen. Godtgørelsen er i modsætning til befordringsgodtgørelsen en skattepligtig ydelse.

Hvis en person - ud over at være i virksomhedspraktik - også er ansat med ordinære timer, så kan personen som udgangspunkt også være berettiget til et befordringsfradrag efter skattereglerne. Vær opmærksom på, at personen ikke kan udnytte fradraget efter skattereglerne, samtidig med at personen modtager befordringsgodtgørelse i forbindelse med virksomhedspraktikken.

Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket den faktiske (fulde) udgift til transport, hvis udgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Det drejer sig typisk om personer, som på grund af den nedsatte funktionsevne er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler. I disse tilfælde er det ikke et krav, at afstanden mellem hjem og tilbudssted tur-retur er mere end 24 km.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.07

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen