Handleguide

Handleguiden er til dig, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune.

Som fagpersoner, der arbejder med børn og unge, er vi særligt forpligtede til at være opmærksomme på, hvor­vidt de børn og unge, vi møder, trives og om de har be­hov for støtte.

Handleguiden beskriver, hvad vi skal være opmærksom­me på og hvordan vi skal handle, hvis et barn eller en ung ikke trives i dagligdagen. Handleguiden skal således tyde­liggøre de konkrete og koordinerede handlemuligheder på tværs af organisationen samt invitere til samarbejde.

Handleguiden er et redskab, som skal hjælpe os til at fin­de ud af, hvilke handlemuligheder vi har, når vi møder et barn eller en ung, som mistrives i de fællesskaber de er en del af.

Handleguiden