Indledning

Dette er den sammenhængende børne og ungepolitik i Vejen Kommune. Politikken beskriver den vision, vores medarbejdere hver dag stræber efter at realisere på vegne af og sammen med alle børn og unge i kommunen. Politikken beskriver også det menneskesyn, medarbejderne står på, når de stræber efter at realisere visionen.

I politikken er de fire pejlemærker for arbejdet med alle børn og unge foldet ud:

  1. Tidlig indsats
  2. Sammenhænge
  3. Forældreskab
  4. Fælles faglighed

Den sammenhængende børne og ungepolitik udgør den overordnede politiske ramme for alle tiltag på børne- og ungeområdet i Vejen Kommune. Politikken sætter retning for den daglige praksis og kulturen på børne og ungeområdet. Hvert pejlemærke beskriver vores politiske ambitioner og forventninger til praksis.