Værdisæt

Vejen Kommunes værdier er:

Nytænkning

  • Vi er nytænkende og ser muligheder

Anerkendelse

  • Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger

Sammenhæng

  • Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne

Ansvarlighed

  • Vi tager og giver ansvar