Bliv en godkendt folkeoplysende forening

Hvis I ønsker at blive en godkendt folkeoplysende forening kan I:

  • få aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.
  • få lokaler stillet til rådighed eller eventuelt modtage lokaletilskud.
  • få tilskud til lederuddannelse.

Godkendte foreninger, der modtager tilskud, skal have et CVR nr. med en tilknyttet NemKonto.

Søg om at blive folkeoplysende forening

Hvordan opretter vi en forening?

  • En gruppe enes om at danne en forening.
  • I udarbejder et forslag til vedtægter for foreningen.
  • Gruppen indkalder til møde med henblik på at etablere foreningen. Dette kaldes den stiftende generalforsamling. Herefter kan foreningens arbejde begynde.

Læs mere om hvad en forenings vedtægter skal indeholde

Læs hvilke foreninger, der ikke kan blive en folkeoplysende forening

Hvad er frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde?

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

Læs mere om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Sådan gør du

Søg om at blive folkeoplysende forening

Tilskud

Når I er blevet godkendt som en folkeoplysende forening, kan I søge om aktivitetstilskud det følgende år. Tilskud til lederuddannelse og lokaletilskud kan I søge om i indeværende år.

Godkendte folkeoplysende foreninger skal aflægge regnskab hvert år.

Læs mere om hvad foreningens regnskab skal indeholde