Offentlige arrangementer

Eksempler på arrangementer

 • Markeds- og byfest
 • Cirkus
 • Cykelløb
 • Motionsløb
 • Demonstration

Ansøgningen foregår elektronisk via selvbetjeningsløsning.

Ansøg om offentligt arrangement


Du søger på én gang til politiet, kommunen og de relevante myndigheder, og du får et samlet svar retur. Hvis en del af dit arrangement kræver byggetilladelse, skal du søge denne separat på www.bygogmiljo.dk.

I selvbetjeningsløsningen kan du se yderligere information om ansøgningsfrister m.m.

Når din ansøgning er sendt af sted, vil du modtage en kvittering. Du skal være opmærksom på, at kvitteringen ikke er den endelige afgørelse på ansøgningen. Afgørelsen vil du efterfølgende modtage som email.

Ledige pladser

Du kan finde ud af om pladsen/arealet er ledig, ved at sende en mail til teknik@vejen.dk eller ringe på 79 96 62 04.

 

Undtagelser

 • Private arrangementer

Ved private arrangementer på private arealer, som f.eks. havefest og lignende, skal denne løsning ikke benyttes, da der ikke er adgang for offentligheden og arealet er privat ejet.

 • Demonstration med kort varsel

Du skal være opmærksom på, at hvis du vil afholde en demonstration med kort varsel, så skal du ikke benytte denne løsning. Du skal i stedet kontakte politiet omgående pr. telefon eller e-mail. Politiets kontaktoplysninger kan findes på www.politi.dk.

Ved midlertidig overnatning, hvor der overnatter flere end 10 personer, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Du kan ikke benytte denne løsning til disse ansøgninger.

Ved midlertidig camping, hvor der overnatter flere end 150 personer, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Du kan ikke benytte denne løsning til disse ansøgninger. Hvis arealet ejes af kommunen kan du dog søge om at må bruge arealet via denne løsning.

Sagsbehandlingstiden er 5 hverdage fra sagen er fuldt oplyst.

 

Opstilling af transportable konstruktioner i forbindelse med arrangementet

I følge byggeloven er der i nogle tilfælde krav om enten certificering eller byggetilladelse ved opstilling af transportable konstruktioner, som for eksempel telte, scener og lignende.

Her kan du se en oversigt over, hvornår der er krav til certificering eller byggetilladelse.

Ved spørgsmål om opstilling af transportable konstruktioner, kan du kontakte Ib Jørgensen på teknik@vejen.dk, att. Ib Jørgensen eller 79 96 61 67.

Midlertidig camping

Hvis et midlertidig campingområde skal have plads til flere end 150 personer, skal kommunen godkende pladsen.

Spejdere og lignende organisationer

 • Campingområder med et samlet areal på højest 3.000 m², skal opfylde kravene i afsnit 5.3 i bekendtgørelsen.
 • Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse.
 • Campingpladser større end 50.000 m² eller campingplads til flere end 2.500 personer stilles der særlige krav til efter en nærmere risikovurdering, kontakt kommune.

Du kan læse mere om hvilke vilkår der gælder for et sådan arrangement i denne vejledning

Andre midlertidige campingpladser

 • Andre campingområder på op til 1.000 m², skal overholde bestemmelserne i afsnit 6.3 i bekendtgørelsen
 • Andre campingområder på over 1.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse (Teknik).
 • Campingpladser større end 50.000 m² eller campingplads til flere end 2.500 personer stilles der særlige krav til efter en nærmere risikovurdering, kontakt kommune.

Areal ejet af kommunen

Hvis du vil etablere en midlertidig campingplads på arealer der er ejet af kommunen, skal du søge om lån af området her.

Arealer der er privat ejet

Hvis du vil etablere en midlertidig campingplads på arealer der er privat ejet, skal du søge om tilladelse via den elektroniske blanket der er linket til i infoboksen til højre. HUSK - du skal have en skriftlig tilladelse med grundejerens underskrift på.

Midlertidig overnatning

Overnatning for færre end 10 personer

Midlertidig overnatning for op til 10 personer i en bygning kræver ikke tilladelse.

Overnatning for flere end 10 personer

Midlertidig overnatning for flere end 10 personer må kun ske i bygninger, der i forvejen er omfattet af "Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v.", og hvor der sker regelmæssige brandsyn.
Du skal søge "Trekantområdets Brandvæsen om tilladelse til hvert enkelt overnatningsperiode.

Ansøgningen skal indsendes senest 10 arbejdsdage før den første overnatning.

Du ledes videre til Trekantbrands hjemmeside her.

Har du spørgsmål kan du kontakte  Trekantområdets Brandvæsen på telefon 76 81 08 00.

Forsamlingslokaler - ansøgning

Hvis du skal afholde et offentligt arrangement i et forsamlingslokale til flere end 150 personer, skal du søge om tilladelse til det ved Trekantområdets Brandvæsen.

 • Diskoteker
 • Bierfest
 • loppemarked
 • julemesse
 • udstillinger
 • koncerter

Pladsfordelingsplan

Hvis der til lokalet findes bordopstillinger/stoleopstillinger m.v. der allerede er godkendt, kan du på ansøgningen henvise til planens nummer.

Hvis du skal benytte dig af en helt ny opstilling skal du lave en tegning over lokalet med din opstilling optegnet. Denne plan skal være enten målfast eller målsat, således at vi kan se at du overholder de krav der er til en pladsfordelingsplan.

Ansøgning om anmeldelse af arrangementer

Planen kan enten sendes til Myndighed@trekantbrand.dk  eller du kan sende den til

Trekantområdets Brandvæsen
Myndighed
Norgesvej 1
7100 Vejle