Offentlige arrangementer

Eksempler på arrangementer

 • Markeds- og byfest
 • Cirkus
 • Cykelløb
 • Motionsløb
 • Demonstration

Ansøgningen foregår elektronisk via selvbetjeningsløsningen til offentlige arrangementer.

Ansøg om offentligt arrangement

Hvordan søger du?

Du søger på én gang til politiet, kommunen og de relevante myndigheder, og du får et samlet svar retur. Hvis en del af dit arrangement kræver byggetilladelse, skal du søge denne separat på www.bygogmiljo.dk.

I selvbetjeningsløsningen kan du se yderligere information om ansøgningsfrister m.m.

I selvbetjeningsløsningen kan du se yderligere information om ansøgningsfrister m.m. Vi anbefaler dog, at søge i god tid og gerne otte uger før.

Når din ansøgning er sendt af sted, vil du modtage en kvittering.

Kvitteringen er ikke den endelige afgørelse på ansøgningen. Afgørelsen vil du efterfølgende modtage via mail.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den dokumentation, du skal indsende i ansøgningen, afhænger af arrangementets art og omfang.
Der kan være krav om arrangementsplaner med detailplaner for salgs- parkerings- og campingområder, forsamlingstelte m.v., samt krav om pladsfordelingsplaner, belægningsplaner, sikkerhedsplaner m.v.

Planerne skal indeholde en række oplysninger før vi kan godkende dem. Se nærmere beskrivelse af kravene her.

Hvis du har afholdt et lignende arrangement tidligere, og der derfor er tidligere godkendte planer, kan du anvende dem, men de skal vedlægges ansøgningen.

Du kan kun bruge planerne præcist som de er godkendt. Hvis der er ændringer i planerne (f.eks. ændret indretning af pladsen, ændret bordopstilling m.v.), skal du vedlægge nye planer der er lavet efter de nye retningslinjer.

Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med bygningsreglementets brandkrav i kapitel 5. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal du også søge om byggetilladelse. Se nedenfor hvordan du søger byggetilladelse.

Er pladsen/arealet ledigt?

Du kan finde ud af om pladsen/arealet er ledig, ved at sende en mail til teknik@vejen.dk eller ringe på 79 96 62 04 / 79 96 62 23.

Midlertidig camping - Den gamle

Hvis et midlertidig campingområde skal have plads til flere end 150 personer, skal kommunen godkende pladsen.

Spejdere og lignende organisationer

 • Campingområder med et samlet areal på højest 3.000 m², skal opfylde kravene i afsnit 5.3 i bekendtgørelsen.
 • Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse.
 • Campingpladser større end 50.000 m² eller campingplads til flere end 2.500 personer stilles der særlige krav til efter en nærmere risikovurdering, kontakt kommune.

Du kan læse mere om hvilke vilkår der gælder for et sådan arrangement i denne vejledning

Andre midlertidige campingpladser

 • Andre campingområder på op til 1.000 m², skal overholde bestemmelserne i afsnit 6.3 i bekendtgørelsen
 • Andre campingområder på over 1.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse (Teknik).
 • Campingpladser større end 50.000 m² eller campingplads til flere end 2.500 personer stilles der særlige krav til efter en nærmere risikovurdering, kontakt kommune.

Areal ejet af kommunen

Hvis du vil etablere en midlertidig campingplads på arealer der er ejet af kommunen, skal du søge om lån af området her.

Arealer der er privat ejet

Hvis du vil etablere en midlertidig campingplads på arealer der er privat ejet, skal du søge om tilladelse via den elektroniske blanket der er linket til i infoboksen til højre. HUSK - du skal have en skriftlig tilladelse med grundejerens underskrift på.

Midlertidig overnatning

Ved midlertidig overnatning af flere end 10 personer i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, skal du anmelde det til Trekantbrand senest 14 dage før arrangementet. Du kan ikke benytte Netforvaltning til disse ansøgninger. Du skal udfylde en blanket, som du finder her på Trekantbrands hjemmeside.

Ved overnatning af mere end 50 personer, skal du vedlægge en belægningsplan. Se her, hvad den skal indeholde (bilag 11d) 

De regler, der skal overholdes for, at der må overnattes i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, er følgende:

 • Kortvarigt ophold på op til 5 døgn
 • Tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder
 • Ved overnatning af mere en 150 personer, skal der være mindst én vågen vagt
 • Ordensregler om forebyggelse af brand
 • Brand- og evakueringsinstruks

Ovennævnte regler gælder altid – også når færre end 10 personer overnatter i lokalet.

Forsamlingslokaler - ansøgning

Hvis du skal afholde et offentligt arrangement i et forsamlingslokale til flere end 150 personer, skal du søge om tilladelse til det ved Trekantområdets Brandvæsen.

 • Diskoteker
 • Bierfest
 • Loppemarked
 • Julemesse
 • Udstillinger
 • Koncerter

Pladsfordelingsplan

Hvis der til lokalet findes bordopstillinger/stoleopstillinger m.v. der allerede er godkendt, kan du på ansøgningen henvise til planens nummer.

Hvis du skal benytte dig af en helt ny opstilling skal du lave en tegning over lokalet med din opstilling optegnet. Denne plan skal være enten målfast eller målsat, således at vi kan se at du overholder de krav der er til en pladsfordelingsplan.

Ansøgning om anmeldelse af arrangementer

Planen kan enten sendes til Myndighed@trekantbrand.dk eller du kan sende den til

Trekantområdets Brandvæsen
Myndighed
Norgesvej 1
7100 Vejle

Private arrangementer

Ved private arrangementer på din egen grund, hvor der opstilles telte til mere end 150 personer, skal du anmelde arrangementet og vedlægge en pladsfordelingsplan.

Se her, hvad den skal indeholde. (Bilag 11c)

Du kan ikke benytte Netforvaltning hertil. Du skal udfylde en blanket, som du finder på Trekantbrands hjemmeside 

Udendørs private arrangementer, som f.eks. havefest og lignende, og anvendelse af dit eget telt til en privat fest med mindre end 150 personer, skal ikke anmeldes.
Der må ikke være adgang for offentligheden og arealet skal være privat ejet.

Hvis du låner eller lejer et telt over 50 m2, skal det være certificeret. Ellers skal du søge om byggetilladelse til at sætte det op.

Demonstration

Hvis du vil afholde en demonstration skal du ikke benytte Netforvaltning. Du skal i stedet kontakte politiet pr. telefon eller e-mail. Politiets kontaktoplysninger kan findes på www.politi.dk.

Midlertidig camping

I hvilket omfang, der skal søges om midlertidig camping afhænger af campingarealets størrelse og antal personer.

Når arealet er under 1.000 m2 og der overnatter mindre end 150 personer, skal du ikke anmelde det.

Hvis arealet er under 1.000 m2 og der overnatter mere end 150 personer, skal du sikre dig, at du overholder brandkravene. Spørg Trekantbrand, hvis du er i tvivl.

Hvis arealet er mellem 1.000 og 3.000 m2 og der overnatter flere end 150 personer, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som du finder her på Trekantbrands hjemmeside.

Er campingarealet over 3.000 m2, skal du samtidig søge om byggetilladelse.

Er arealet, du ønsker at anvende til camping, ejet af kommunen, skal du i alle tilfælde søge om, at bruge arealet gennem Netforvaltning. 

Opstilling af transportable konstruktioner

I følge byggeloven er der i nogle tilfælde krav om enten certificering eller byggetilladelse ved opstilling af transportable konstruktioner, som for eksempel telte, scener og lignende. I §6 kan du se, hvad der kræver byggetilladelse: Læs Bygningsreglementet her.

Kræver konstruktionen byggetilladelse, skal du indsende ansøgning om byggetilladelse gennem selvbetjeningsløsningen www.bygogmiljoe.dk.

Her kan du se, hvad der skal vedlægges af dokumentation.

Ved spørgsmål om opstilling af transportable konstruktioner, kan du kontakte Ib Jørgensen på teknik@vejen.dk eller 79 96 61 67.