Skip til hoved indholdet

Offentlige arrangementer

Du skal søge om at holde et offentligt arrangement, uanset om det bliver holdt indendørs eller udendørs. Dette gælder både for arrangementer på offentlige og private arealer. Spørg Teknik & Miljø, hvis du er i tvivl.

Eksempler på arrangementer

 • Markeds- og byfest
 • Cirkus
 • Cykelløb
 • Motionsløb
 • Demonstration

Ansøgningen foregår elektronisk via selvbetjeningsløsningen til offentlige arrangementer.

Hvordan søger du?

Du søger på én gang til politiet, kommunen og de relevante myndigheder, og du får et samlet svar retur. Hvis en del af dit arrangement kræver byggetilladelse, skal du søge denne separat på www.bygogmiljo.dk.

I selvbetjeningsløsningen kan du se yderligere information om ansøgningsfrister m.m.

I selvbetjeningsløsningen kan du se yderligere information om ansøgningsfrister m.m. Vi anbefaler dog, at søge i god tid og gerne otte uger før.

Når din ansøgning er sendt af sted, vil du modtage en kvittering.

Kvitteringen er ikke den endelige afgørelse på ansøgningen. Afgørelsen vil du efterfølgende modtage via mail.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den dokumentation, du skal indsende i ansøgningen, afhænger af arrangementets art og omfang.
Der kan være krav om arrangementsplaner med detailplaner for salgs- parkerings- og campingområder, forsamlingstelte m.v., samt krav om pladsfordelingsplaner, belægningsplaner, sikkerhedsplaner m.v.

Planerne skal indeholde en række oplysninger før vi kan godkende dem. Hvis du har afholdt et lignende arrangement tidligere, og der derfor er tidligere godkendte planer, kan du anvende dem, men de skal vedlægges ansøgningen.

Du kan kun bruge planerne præcist som de er godkendt. Hvis der er ændringer i planerne (f.eks. ændret indretning af pladsen, ændret bordopstilling m.v.), skal du vedlægge nye planer der er lavet efter de nye retningslinjer.

Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med bygningsreglementets brandkrav i kapitel 5. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal du også søge om byggetilladelse. Se nedenfor hvordan du søger byggetilladelse.

Er pladsen/arealet ledigt?

Du kan finde ud af om pladsen/arealet er ledig, ved at ringe på 79 96 62 04 / 79 96 62 23 eller ved at sende Digital Post til Teknik & Miljø:

Læs mere om offentlige arrangementer

Hvis du vil afholde en demonstration skal du ikke benytte Netforvaltning. Du skal i stedet kontakte politiet pr. telefon eller e-mail. Politiets kontaktoplysninger kan findes på www.politi.dk.

I følge byggeloven er der i nogle tilfælde krav om enten certificering eller byggetilladelse ved opstilling af transportable konstruktioner, som for eksempel telte, scener og lignende. I §6 kan du se, hvad der kræver byggetilladelse: Læs Bygningsreglementet her.

Kræver konstruktionen byggetilladelse, skal du indsende ansøgning om byggetilladelse gennem selvbetjeningsløsningen www.bygogmiljoe.dk.

Her kan du se, hvad der skal vedlægges af dokumentation.

Ved spørgsmål om opstilling af transportable konstruktioner, kan du kontakte en byggesagsbehandler på tlf. 79 96 61 49.

Ved private arrangementer på din egen grund, hvor der opstilles telte til mere end 150 personer, skal du anmelde arrangementet og vedlægge en pladsfordelingsplan.

Se her, hvad den skal indeholde her

Du kan ikke benytte Netforvaltning hertil. Du skal sende anmeldelsen via Digital Post til Teknik & Miljø:

Udendørs private arrangementer, som f.eks. havefest og lignende, og anvendelse af dit eget telt til en privat fest med mindre end 150 personer, skal ikke anmeldes.
Der må ikke være adgang for offentligheden og arealet skal være privat ejet.

Hvis du låner eller lejer et telt over 100 m2, skal det være certificeret. Ellers skal du søge om byggetilladelse til at sætte det op.

Hvis du skal afholde et offentligt arrangement i et forsamlingslokale til flere end 150 personer, skal du søge om tilladelse til det ved Vejen Kommune hos Team Byg og Ejendomsdata. Det gælder f.eks.:

 • Diskoteker
 • Bierfest
 • Loppemarked
 • Julemesse
 • Udstillinger
 • Koncerter

Pladsfordelingsplan

Hvis der findes lokaleoversigter med bord- og stoleopstillinger, der allerede er godkendt, kan du henvise til planens nummer på ansøgningen.

Hvis du skal benytte dig af en helt ny opstilling skal du lave en tegning over lokalet med din opstilling optegnet. Denne plan skal være enten målfast eller målsat, således at vi kan se at du overholder de krav, der er til en pladsfordelingsplan.

Kontaktpersoner

Arrangementer på/ved

Cirkuspladser og torvearealer

Annette Rix Nissen 
79 96 62 23

Grønne områder

Anne Marie Lauridsen 
79 96 59 06

Kommunale veje- og fortovsarealer

Annette Rix Nissen 
79 96 62 23

Kommunale parkeringspladser/arealer

Annette Rix Nissen 
79 96 62 23

Byggesagsbehandling, opsætning af telte og konstruktioner samt midlertidig overnatning

Rasmus Friis Wehding
79 96 61 50

Send Digital Post til Teknik & Miljø, som borger

Send Digital Post til Teknik & Miljø, som virksomhed

Denne side er printet den 25-07-2024 15.21

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen