Aktivitets- og udviklingspuljen

Hvad kan der søges til?
  • Nye foreninger fx til opstart af en ny forening
  • Nye initiativer i eksisterende foreninger, fx en ny aktivitet, der kræver nye redskaber/materialer
  • Udviklingsarbejde
  • Folkeoplysende virksomhed for børn og unge, der ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, fx en nytænkende eller anderledes aktivitet, der understøtter fællesskab og demokrati. Aktiviteten skal ikke tilbydes i en eksisterende forening, men kan tilbydes af privatpersoner.
  • Samlingssteder med folkeoplysning som formål, fx et nyt område for unge, hvor de kan opholde sig sammen og dyrke fællesskabet
  • Virksomhed af tværgående/kulturel karakter, fx indsatser på tværs af foreninger, der har til formål at skabe synlighed og rekruttering.
  • Gode idéer

Der gives ikke tilskud til materialer i eksisterende aktiviteter, men til materialer/redskaber til nye aktiviteter.

Hvem kan søge, og hvordan søges der?

Det er både foreninger og enkeltpersoner, der kan søge.

Ansøgningen skal indeholde et formål, beskrivelse af jeres idé eller projekt samt et tilbud (inkl. pris) på ansøgte beløb. Er det et enkeltstående arrangement skal ansøgningen indeholde et budget.

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningen.

Det er vigtigt, at I indsender ansøgningen, før projektet sættes i gang.