Aktivitets- og udviklingspuljen

Du kan søge tilskud fra puljen til:

  • Nye foreninger og nye initiativer i eksisterende foreninger
  • Udviklingsarbejde
  • Folkeoplysende virksomhed for børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
  • Samlingssteder med folkeoplysning som formål
  • Virksomhed af tværgående/kulturel karakter
  • Gode ideer - både enkeltpersoner og foreninger kan søge.

Puljen kalder vi Aktivitets og Udviklingspuljen, da hensigten er at bruge midlerne til aktiviteter, herunder redskaber og materialer, der er nødvendig for udøvelsen af den nye aktivitet. Vi giver derfor ikke tilskud til materialer i eksisterende aktiviteter.

Sådan gør du

Ansøgningen skal indeholde et formål, beskrivelse af jeres idé eller projekt samt et tilbud (inkl. pris) på ansøgte beløb. Er det et enkeltstående arrangement skal ansøgningen indeholde et budget. Ansøgningen sendes som sikker post til Kultur & Fritid. Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningen.

Det er vigtigt, at I indsender ansøgningen, før projektet sættes i gang.