Foreningernes årshjul

Foreningernes årshjul - grafik på tidslinje, indholdet fremgår af teksten på siden

Regnskabsaflæggelse, ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud

Januar: Foreningerne modtager mail herom
31. marts: Ansøgningsfrist
Februar til juni: Aktivitets- og lokaletilskud udbetales

Mindre anlægsprojekter

Januar: Foreningerne modtager mail herom
1. marts: Ansøgningsfrist
Ansøgningen behandles herefter

Aktivitets- og udviklingspuljen

Marts: Foreningerne modtager mail herom
Ansøgninger modtages og behandles løbende

Tilskud til instruktør- og lederuddannelse

September: Foreningerne modtager mail herom
1. december: Ansøgningsfrist
Tilskuddet udbetales herefter

Foreningsmødet

I oktober/november afholdes det årlige foreningsmøde.
Foreningerne indbydes og modtager mail herom.