Foreningslivet

I modtager ansøgningsskema i januar, herefter udbetaler vi tilskud. Skemaerne sender vi til kassereren og fristen for ansøgning er 31. marts.

Aktivitetstilskud

Vi giver aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, uanset bopæl. Handicappede i forhold til aktiviteten, yder vi tre gange aktivitetstilskud uanset alder.
Et 10-turskort kan udløse et aktivitetstilskud, hvis prisen minimum svarer til aktivitetstilskuddet.
For at et familiekontingent kan udløse et aktivitetstilskud, skal prisen pr. person svare til aktivitetstilskuddet.

Tilskuddet kan ikke være højere end kontingentstørrelsen pr. år.

Lokaletilskud

Vi giver 75 procent i tilskud til tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler. Idræts- og svømmehaller er ikke inkluderet. Lokalet skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Vi trækker ikke i lokaletilskuddet for medlemmer over 25 år.

Lejeindtægter modregner vi som udgangspunkt. Petitessegrænsen pr. år er 5.000 kr.

Tilskuddene udbetaler vi på baggrund af sidste regnskabsår.

Gebyr for lån af kommunale lokaler

Vi opkræver et gebyr pr. time for lån af gymnastiksale på skolerne, svømmesalen på Højmarkskolen, omklædningsrum for fodboldspillere i Vejen Sportsforening, Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening og Andst Ungdoms- og Idrætsforening, samt billardspillere i Glejbjerg Billard Klub, Holsted Billard Klub og Rødding Billard Klub.