Lokaletilskud

Vi giver 75 procent i tilskud til tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler. Idræts- og svømmehaller er ikke inkluderet. Lokalet skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Vi trækker ikke i lokaletilskuddet for medlemmer over 25 år.

Lejeindtægter modregner vi som udgangspunkt. Petitessegrænsen pr. år er 10.000 kr.

Tilskuddene udbetaler vi på baggrund af sidste regnskabsår.