Lokaletilskud

Vi giver 65 procent i tilskud til tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler. Idræts- og svømmehaller er ikke inkluderet. Lokalet skal være godkendt af Fritidsrådet.

Vi trækker ikke i lokaletilskuddet for medlemmer over 25 år.

Lejeindtægter modregner vi som udgangspunkt. Petitessegrænsen pr. år er 10.000 kr.

Tilskuddene udbetaler vi på baggrund af sidste regnskabsår.

Lokaletilskud til egne/lejede lokaler

Til godkendte lokaler kan der ydes tilskud med 65 procent af de tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler, eksklusiv idræts- og svømmehaller.

Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år.

Lejeindtægter modregnes som udgangspunkt, petitessegrænse 10.000 kr., men er i øvrigt til forhandling i særlige situationer.

Fastprisaftaler

Der indgås fastprisaftaler med foreninger, hvor blandt andet aldersreduktion har væsentlig indflydelse på det kommunale tilskud.

Udbetaling af lokaletilskud

Tilskud udbetales én gang årligt med baggrund i sidst kendte regnskab, der indsendes senest 31. marts, hvorefter udbetaling vil finde sted.

Lokaletilskud til idræts- og svømmehaller

Der ydes lokaletilskud med 69 procent af de godkendte timelejesatser.

Hallerne udsender regninger til lokale foreninger på foreningsandelen.