Midlertidig overnatning

Vær opmærksom på, at midlertidig overnatning skal meddeles til kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Søg om midlertidig overnatning

Anmeldelse om midlertidig overnatning behandles af Team Byg & Ejendomsdata i Teknik & Miljøafdelingen, som orienterer Trekantområdets Brandvæsen. 

Eksempler på overnatningssteder
 • Skolelokaler
 • Sale
 • Haller
Retningslinjer der skal være opfyldt forud for ansøgning

Overnatningsstedet skal være omfattet af Brandsynsbekendtgørelsen. Det vil sige, at beredskabet foretager regelmæssige brandsyn på overnatningsstedet.

Hvad siger reglerne om midlertidig overnatning?
 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 
  Se eksempel på belægningsplan i vejledningen