Midlertidig overnatning

Vær opmærksom på, at midlertidig overnatning skal meddeles til kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Omfatter overnatningen flere end 150 personer skal det meddeles til kommunen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Søg om midlertidig overnatning

Anmeldelse om midlertidig overnatning behandles af bygningsmyndigheden, som orienterer Trekantområdets Brandvæsen. 

Vejen Kommune kommer løbende på tilsyn i forbindelse med midlertidig overnatning.

Eksempler på overnatningssteder
  • Skolelokaler
  • Sale
  • Haller
Retningslinjer der skal være opfyldt forud for ansøgning

Retningslinjerne i bilag 11b skal overholdes.

Hvad siger reglerne om midlertidig overnatning?
  • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 7 døgn.
  • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  • Der udarbejdes en driftsplan, som beskrevet i bilag 11b.
  • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks, som beskrevet i bilag 11b.
  • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 


Se bilag 11b.