Hvilke foreninger kan ikke blive godkendt?

Disse foreningstyper kan ikke godkendes som en folkeoplysende forening i Vejen Kommune

 • Foreninger, hvis hovedformål er hobbybetonet, fagligt, sygdomsbekæmpelse, varetagelse af patientinteresser, afholdelse af religiøse handlinger og ceremonier, service eller fester og andet socialt samvær, hvor aktiviteterne er uden videre formål, anses ikke som folkeoplysende.
 • Foreninger der hører under Serviceloven, er frivillige sociale foreninger. De kan søge tilskud via § 18 i Serviceloven.
  Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at yde tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning (Bekendtgørelsen i Folkeoplysningslovens § 2 stk.1)
 • Foreninger, der "gør noget for andre". En folkeoplysende forening har medlemmer, der "gør noget sammen", det vil sige at foreningen bygger på et aktivt medlemskab.
 • Kommerciel virksomhed og kommerciel aktivitet
 • Forkyndende aktiviteter og gudedyrkelse
 • Festlige arrangementer, arrangørforeninger
 • Støtteforeninger
 • Humanitære formål
 • Sociale aktiviteter, turist- og kulturture
 • Fester, måltider samt fællesspisning.
 • Festivaler, ferniseringer og udstillinger
 • Arrangementer, hvis hovedformål er at tjene penge.
 • Modersmålsundervisning

Efter § 1 i Folkeoplysningsloven skal en folkeoplysende forenings vedtægt indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens formål.
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 4. Foreningens hjemsted.
 5. Betingelser for medlemskab.
 6. Tegningsret for foreningen.
 7. Procedure for vedtægtsændringer.
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.