Foreningens regnskab

Regnskabet skal indeholde:

  • Indbetalt medlemskontingent
  • Antal aktivitetsmedlemmer, inddelt i aldersgrupper fordelt på aktiviteter (skema der udleveres)
  • Antal aktivitetsmedlemmer over 25 år
  • Udgifter til egne/lejede lokaler og lejrpladser
  • Udgifter til lederuddannelse
  • Sidste års tilskud fra Vejen Kommune.

Revision af regnskab:

Revisor skal kontrollere foreningens oplysninger samt at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven regler. Revisoren attesterer regnskabet. Grænsen for krav om registreret revisor til revision af foreningens regnskab er en årlig tilskudsstørrelse fra Vejen Kommune på 250.000 kr. eksklusiv tilskud til idræts- og svømmehaller.

Udelukkelse fra tilskud:

Hvis foreningen ikke indsender de ønskede oplysninger til dokumentation af seneste års aktiviteter, udelukker vi foreningen for tilskud fremover. Hvis foreningen atter ønsker et tilskud, skal foreningen søge på ny.