Foreningens vedtægter

For at jeres forening kan blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening, skal I skrive vedtægter. I situationer, hvor der i foreningen opstår personstridigheder og konflikter, er det også rart at have et sæt klare spilleregler. Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at sætte sig ind i de spilleregler, der gælder i foreningen.

Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

  • Foreningens navn og hjemsted.
  • Foreningens formål.
  • Betingelser for medlemskab.
  • Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
  • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  • Tegningsret for foreningen.
  • Procedure for vedtægtsændringer.
  • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Få hjælp til at lave jeres foreningsvedtægter

DGI har udarbejdet en digital vedtægtsgenerator, som skridt for skridt vil guide jer gennem processen med at oprette jeres vedtægter. Vedtægtsgeneratoren fungerer som en formular, hvor I skal udfylde nogle oplysninger, hvorefter vedtægten ”laver sig selv”. Den opfylder de krav, som folkeoplysningsloven har til en vedtægt.

Gå til værktøjet, der hjælper dig med at oprette vedtægter

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Kultur & Fritid på