Til dig som er frivillig

På disse sider kan du finde informationer, som kan være nyttige for dig som frivillig. Informationerne er opdelt på:
Sundhed, Social og Ældre
Kultur og Fritid

Fondskonference 2020

Sæt kryds i kalenderen

I lighed med konferencen i 2018 foregår fondskonferencen i Vejen Idrætscenter. Aftenens formål er at få præsenteret foreninger og frivillige indenfor det sociale område, for nogle af de mange muligheder som fundraising giver. Der bliver derfor plads til uformelle snakke om støttemuligheder, uddelt gode ansøgningsråd og svaret på hvordan et projekt kan laves så det skiller sig ud fra mængden.

Programmet er ikke endeligt fastlagt og der er derfor ikke åben for tilmelding endnu, men planlægningsgruppen opfordrer alligevel interesserede til, at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 25. februar 2018 kl. 16-21

Læs mere om konferencen her

Generelt for alle frivillige

Forsikringsforhold for frivillige pr. 1. januar 2018

Flextur -   flextur er et supplement til den kollektive trafik, som kan benyttes af alle.

Film om frivillige på aktivitetsområdet i Vejen Kommune:
Film om aktivitetsområdet i Vejen Kommune

Sundhed, Social og Ældre

Frivilligpolitik - politik for frivilligt socialt arbejde

Frivilligråd  - indstiller forslag til fordeling af §18 midler

§ 18 tilskud - tilskud til frivilligt socialt arbejde

Frivillige sociale foreninger - her kan du se hvilke frivillige sociale foreninger der findes

www.huset-vejen.dk/ - Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp i Vejen

Center for frivilligt socialt arbejde - et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter, der arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde

Regler for frivillige på offentlige ydelser - læs om regler for frivilligt arbejde, når du modtager en offentlig ydelse (Center for frivilligt socialt arbejde)

 

 

Kultur og Fritid

Fritidsvejen - her kan du se hvilke fritidstilbud der er i foreninger og aftenskoler.

Foreningslivet - her kan du læse mere om foreningslivet i Vejen Kommune

 

 

Fondskonference 2020

Når Fondskonferencen 2020 bliver afviklet, er det tredje gang, at kommunerne i Trekantområdet går sammen om at lave den succesfulde konference. Det er den 25. februar 2020 i Vejen Idrætscenter - og du kan godt glæde dig!

Fredericia, Kolding, Middelfart, Billund, Haderslev og Vejen Kommuner vil gerne klæde de mange frivillige foreninger og ildsjæle bedre på til at udvikle gode projekter. Dette vil de seks kommuner gøre med Fondskonferencen 2020, hvor fokus den her gang bliver på frivilligt socialt arbejde.

SE PROGRAMMET HER 

TILMELD DIG HER 

 Fondskonferencen 2020

I lighed med konferencen i 2018 foregår fondskonferencen i Vejen Idrætscenter. Aftenens formål er at få præsenteret foreninger og frivillige indenfor det sociale område, for nogle af de mange muligheder som fundraising giver. Der bliver derfor plads til uformelle snakke om støttemuligheder, uddelt gode ansøgningsråd og svaret på hvordan et projekt kan laves så det skiller sig ud fra mængden.

Programmet er ikke endeligt fastlagt og der er derfor ikke åben for tilmelding endnu, men planlægningsgruppen opfordrer alligevel interesserede til, at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 25. februar 2018 kl. 16-21

Den kommende fondskonference er bygget sådan op, at deltagerne sammensætter deres eget program, og aftenen vil være en blanding af oplæg fra nogle af de fonde der har fokus på det sociale område, og konkrete råd omkring f.eks. crowdfunding og projektbeskrivelse, samt uformelle snakke med fondene, kommunale repræsentanter med flere.

Formålet med konferencen er at understøtte frivillige sociale foreninger og lokale ildsjæle i deres arbejde - som også bidrager til udvikling af kommunerne. Desuden er der et ønske om, at facilitere et møde mellem de mange foreninger, NGO’er, fonde og kommuner og på den baggrund skabe grobund for fremtidige samarbejder/partnerskaber og samskabelsesprojekter.

Arrangørerne håber derfor på, at deltagerne går derfra lidt klogere på, hvad fundraising er for en størrelse, og ikke mindst med inspiration til at føre deres projekt fra idé til virkelighed.

 

Yderligere informationer:

Rikke Gaarde Andersen - Vejen Kommune 

Mail: RIGA@vejen.dk - Tlf: 79 96 60 75