Frivillige

På disse sider kan du finde informationer, som kan være nyttige for dig som frivillig. Informationerne er opdelt på:
Sundhed, Social og Ældre
Kultur og Fritid

Generelt for alle frivillige

Forsikringsforhold for frivillige pr. 1. januar 2018

Flextur - flextur er et supplement til den kollektive trafik, som kan benyttes af alle.Sundhed, Social og Ældre

Frivilligpolitik - politik for frivilligt socialt arbejde

Frivilligråd - indstiller forslag til fordeling af §18 midler

§ 18 tilskud - tilskud til frivilligt socialt arbejde

Frivillige sociale foreninger - her kan du se hvilke frivillige sociale foreninger der findes

www.huset-vejen.dk/ - Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp i Vejen

Center for frivilligt socialt arbejde - et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter, der arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde

Regler for frivillige på offentlige ydelser - læs om regler for frivilligt arbejde, når du modtager en offentlig ydelse (Center for frivilligt socialt arbejde)

Kultur og fritid

FritidsVejen - her kan du se, hvilke fritidstilbud der er i foreninger og aftenskoler.

Foreningslivet - her kan du læse mere om foreningslivet i Vejen Kommune.