Kørsel til specialdagtilbud

Barnet skal være visiteret til det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen i Brørup og skal have folkeregisteradresse i Vejen Kommune.

Kørslen omfatter:

  • Kørsel fra barnets bopæl/folkeregisteradresse eller eventuelt opholdssted til det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen og retur på alle åbningsdage.
  • Børn hvis forældre har fælles forældremyndighed og hvor der foreligger faste aftaler om skiftende opholdssted hos forældrene, tilbydes kørsel til disse adresser. Det samme vil være tilfældet i forhold til anbragte børn.

Visitationen foregår hos Specialdagtilbuddet, som har en tæt dialog med barnets forældre.
Her afgøres det endvidere hvilken transportform det enkelte barn tilbydes.

Specialdagtilbuddet tager kontakt til barnets forældre om befordringen umiddelbart inden barnet skal starte i dagtilbuddet.

Skal barnet befordres til eventuelt aflastningssted, skal der søges om befordring til dette efter Servicelovens § 41. Visitationen hertil foretages af Social & Ældre.

Kontakt vedr. den praktiske udførelse af befordringen skal ske til Kørselskontoret.

 

Tilbage til siden om kørsel