Kørsel: Hjælpemidler / forbrugsgoder

Befordringen er fra bopæl/opholdssted til nærmeste leverandør og gives, når den samlede udgift, med det billigst forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr.
Hvis du modtager social pension, skal den samlede udgift overstige 25 kr.
Ved flere afprøvninger til samme hjælpemiddel, beregnes udgiften som den samlede udgift for alle afprøvninger.

Der ydes kun kørsel fra din bopæl/opholdsadresse og til nærmeste leverandør. Ønskes benyttet anden leverandør skal du selv afholde den ekstra udgift til kørslen.

Befordringsgodtgørelse

Kørselskontoret modtager og bevilliger ansøgninger vedrørende befordringsgodtgørelse. 
Du afholder i første omgang selv udgiften til kørslen og indsender dokumentation for konsultationen med navn, CPR. nr., adresse og stempel fra leverandøren. Dokumentation sendes til Kørselskontoret, som herefter beregner befordringsgodtgørelsen. 

Befordring

Visitationen ligger i Kørselskontoret.

Kørselskontorets vurdering tager udgangspunkt i dit funktionsniveau og afgøres individuelt.

Der kan kun bevilliges befordring én gang. Det vil sige, at gives der en bevilling til transport i taxa er den kun gældende den ene gang.

 

Tilbage til siden om kørsel