Kørsel til aktivitets- og dagcentre indenfor ældreområdet

Det er personalet på det enkelte center/tilbud, der ud fra en faglig vurdering, i samarbejde med dig, pårørende og andre samarbejdspartnere, visiterer til befordring til aktivitets- og dagcentre samt til aktivitetstilbud.

Der kan højst blive visiteret til befordring til et aktivitetstilbud to gange ugentligt.

Det er medarbejderne på tilbuddene, der skal kontaktes vedr. visitering til befordring. 

Til specialiserede tilbud er det personalet der ud fra en faglig vurdering afgør, hvilket tilbud du kan deltage i, herunder visitering til befordring. 

Til REHAB Fredenshjem i Brørup er det tilbuddets ergoterapeuter der visiterer.

Hvis du har spørgsmål til selve befordringen kan du kontakte Kørselskontoret.

Til specialiserede tilbud er det personalet på det enkelte center/tilbud der ud fra en faglig vurdering i samarbejde med dig, pårørende og andre samarbejdspartnere, visiterer til hvilket tilbud, du kan deltage i, herunder befordring. 

Hvis du har spørgsmål til selve befordringen kan du kontakte Kørselskontoret.

Tilbage til siden om kørsel