Kørsel: Elever i folkeskolen

Elever som er berettiget til befordring:

 • Elever som har folkeregisteradresse i Vejen Kommune.
 • Elever som har længere til skole end:
  • 0.-3. klasse   2,5 km.
  • 4.-6. klasse   6,0 km.
  • 7.-9. klasse   7,0 km.
  • 10. klasse     9,0 km.

Elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

 • Befordringen gælder fra hjemmet til distriktsskolen, brobygningsinstitution eller nærmeste tilslutningssted til offentligt befordringsmiddel.
 • Der gives kun befordring på skoledage.
 • Befordringen tager udgangspunkt i billigste mulige transportform.

Hvis eleven har mulighed for befordring i bil, vil der være en godtgørelse svarende til Statens laveste sats pr. kilometer.

Elever der ikke er berettiget til befordring

 • Elever der er optaget eller forblevet i en anden skole end distriktsskolen.
 • Elever, der er optaget eller forblevet i en skole i en anden kommune end bopælskommunen.
 • Befordringsbehovet er ikke nødvendigvis den samlede rejsestrækning mellem bopæl og skole, men kan også være tilslutningskørsel, hvor der transporteres fra bopæl til nærmeste offentlige befordringsmiddel.
 • Der køres ikke til/fra SFO og hvis eleven med rimelighed kan benytte offentlige befordringsmidler er kommunen ikke forpligtiget til at yde særskilt transport.

Befordringen omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til hjemmet. Der bevilges befordring til og fra folkeregisteradressen. Der kan således ikke skiftes adresse for befordringen f.eks. hver anden uge.

Ansøgning

Bevilling til kørsel gives som udgangspunkt for et skoleår ad gangen eller den resterende del af et skoleår. Der skal derfor søges om befordring til et nyt skoleår, ansøgningsfristen er 31. maj hvert år.  Ansøgningsfrister kan oplyses hos distriktsskolens kontor samt på Vejen Kommunes hjemmeside. Ved genansøgning foretages revurderingen med udgangspunkt i barnets alder. 

Ansøgning om befordring sker til Kørselskontoret. 

Afgørelse om befordring træffes indenfor 4 uger efter, at Kørselskontoret har modtaget ansøgningen.

 

Tilbage til siden om kørsel