Kørsel til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Der tilbydes befordring fra bopæl/opholdsadresse til det visiterede tilbuds adresse og retur. Der tilbydes ikke kørsel til andet end mellem bopæl/opholdsadresse og destinationsadressen for det visiterede tilbud.

Hvis der udføre lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, afholder du selv udgiften til den daglige befordring til og fra virksomheden, så længe det er inden for en afstand af 10 km fra virksomheden.
Nødvendige befordringsudgifter (den billigste mulighed) derudover afholdes af kommunen.

Aktivitets- og samværstilbud

I forbindelse med befordring til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104 afholder kommunen udgiften til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Visitation

Det er socialrådgiverne i Familie, Handicap og Socialpsykiatri, der ud fra en faglig vurdering i samarbejde med borger, pårørende og andre samarbejdspartnere, visiterer til befordring til tilbuddet. 

Hvis du har spørgsmål til selve befordringen kan du kontakte Kørselskontoret.

 

Tilbage til siden om kørsel