Kørsel til læge og speciallæge

Regler for pensionister (folke- og førtidspensionister)

  • Man skal være gruppe 1 sikret i den offentlige sygesikring.
  • Til pensionister ydes der befordringsgodtgørelse til egen læge samt nærmeste speciallæge. Vælges der en speciallæge med fjernere konsultationssted, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge.
  • Behandlingen hos lægen eller speciallægen skal ske for Regionens regning.
  • Der udbetales befordringsgodtgørelse til billigste forsvarlige transportmiddel. Udgiften skal dog overstige 43 kr.
  • Hvis der - af helbredsmæssige årsager - ikke kan benyttes offentlige transportmidler (Vejen Kommunes vurdering) kan der bevilges befordring med taxi eller kilometer penge.

Regler for ikke-pensionister

  • Man skal være gruppe 1 sikret i den offentlige sygesikring.
  • Til ikke-pensionister ydes der kørselsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Vælges en speciallæge med fjernere konsultationssted, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge.
  • Behandlingen hos speciallægen skal ske for Regionens regning.
  • Der udbetales befordringsgodtgørelse til billigste forsvarlige transportmiddel. Udgiften skal dog overstige 102 kr., og der skal være over 50 kilometer fra egen bopæl til speciallægen.
  • Hvis der - af helbredsmæssige årsager - ikke kan benyttes offentlige transportmidler (Vejen Kommunes vurdering) kan der bevilges befordring med taxi eller kilometer penge.

Ansøgning om refusion af kørselsudgift

Sker ved henvendelse til Vejen Kommune, Borgerservice.
Du skal sende/medbringe bekræftelse fra egen læge eller speciallæge på, at du har været til behandling der og evt. dokumentation for de udgifter, du har afholdt (f.eks. togbillet, busbillet el.lign.). Bekræftelsen skal indeholde lægens navn, stempel og adresse samt dit eget navn, adresse, personnummer og datoer for konsultationerne.

Konsultationsindkaldelsen eller tidsbestillingskort fra speciallægen godtages ikke som gyldig dokumentation.

Ansøgning om befordring

Vil du søge om befordring til egen læge og/eller speciallæge, skal du henvende dig til Vejen Kommune, Borgerservice, tlf. 79 96 67 96.
Her vil du kunne få svar på eventuelle spørgsmål, og der vil kunne udleveres eller fremsendes et ansøgningsskema til dig. Du skal udfylde ansøgningsskemaet og returnere det til Borgerservice. Udløser ansøgningen en bevilling til taxi, får du tilsendt bevilling/befordringsbevis, der skal medbringes ved hver kørsel.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er 6 uger fra modtagelse af anmodning om refusion af transportudgifter eller ansøgning om befordring.

Klagemulighed

Er du ikke enig I kommunens afgørelse om befordring, skal en klage sendes til  Styrelsen for Patientklager.

Fristen for at klage er fire uger fra den dag at regne, hvor du modtog afgørelsen.

 

Tilbage til siden om kørsel