Kriseintervention

Formålet med denne folder om Psykologteamet tilbud om kriseintervention, er at skabe et fælles afsæt for, hvordan vi bedst muligt som professionelle omkring barnet og den unge, kan samarbejde professionelt og kvalificeret ved kriser i tilknytning til daginstitution og skole. Psykologteamet har – udover en generel viden om sorg og kriser hos børn og unge – også et specialiseret kriseteam bestående af psykologer, som kan inddrages i forbindelse med dødsfald, ulykker samt andre traumatiserende hændelser. Psykologteamets kriseteam retter deres indsats mod de børn og unge, som er berørt af krisen. Det akutte krisepsykologiske beredskab til voksne som er impliceret i hændelsen, rekvireres gennem Vejen Kommunes centrale krisepsykologiske beredskab. Kontakt til Psykologteamet kriseteam foregår via daginstitutionens eller skolens leder. Det er også muligt for forældre at henvende sig til kriseteamet med henblik på råd og vejledning. Se på bagsiden af denne folder hvem og hvordan der tages kontakt ved behov for kriseintervention. I det følgende vil vi kort beskrive nogle af de mest centrale opmærksomhedspunkter man bør have i forbindelse med kriser og kriseintervention.

Læs mere om Kriseintervention