Pædagogisk Psykologisk Udvikling

Arbejder med understøttelse af udvikling, trivsel og læring hos børn og unge

- Specialpædagogisk bistand
- Understøttelse af særlig opgaver daginstitutioner
- Understøttelse af den faglige udvikling på 0-6 års området
- Konsultativ funktion i dagtilbud og skoler
- Taleundersøgelse og sprogindsatser
- PPV (Pædagogisk psykologisk vurdering)
- Åben anonym rådgivning
- Rådgivning og vejledning til forældre
- Individuelle forløb og gruppetilbud til børn, unge og deres forældre.
- Tilsyn i dagtilbud.

Medarbejdergruppen består af ressourcepædagoger, pædagogisk konsulent, tale/høre-konsulenter, to-sprogskonsulent, pædagogisk psykologisk konsulent samt psykologer.