Psykologteamet

Psykologteamets opgave er at støtte op om børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Vi ønsker at være en stærk faglig samarbejdspartner, som gennem et psykologfagligt afsæt og i dialog med de voksne omkring barnet kan støtte op om at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge indtil 18 år

Vi arbejder ud fra Vejen Kommunes handleguide og på de tre niveauer; forebyggende, foregribende og indgribende.

Den forebyggende indsats

Den forebyggende indsats gives som åben anonym rådgivning til forældre, som gruppeforløb eller som oplæg til skoler og institutioner

Den foregribende indsats

Den foregribende indsats er et led i handleguiden, hvor man inddrager psykologteamet sammen med andre relevante aktører i et Fællesfagligt forebyggelsesmøde. Her kan der både drøftes specifikke børn/unge med inddragelse af forældre eller der kan drøftes større grupper/klasser. Vi anser den tværfaglige drøftelse på disse møder som fundamentet for en eventuel videre indsats. Efter et fællesfagligt forebyggelsesmøde kan opstartes et forløb der fx kan indeholde arbejdsmøder, supervision, gruppeforløb, observationer eller faglig sparring til professionelle.

Den indgribende indsats

Den indgribende indsats finder sted i de tilfælde hvor der vurderes, at der er behov for yderligere udredning eller hvor institutionen/skolen ønsker udarbejdet en pædagogisk psykologisk vurdering af barnet mhp. vurdering af støttebehov.