Personalepolitik for medarbejdere og ledere i Vejen Kommune

Vejen Kommune vil være en arbejdsplads, hvor det er naturligt, at alle har lyst til at tage ansvar og initiativ. Her skal være et godt arbejdsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling, og mulighed for at få indflydelse og blive inddraget. I Vejen Kommune kan du forvente at møde tydelig ledelse og klare rammer for den måde vi løser opgaver på.

I Vejen Kommune er det essentielt, at vi som medarbejdere og ledere er åbne og imødekommende i vores samspil med samarbejdspartnere og kolleger.

Den gode arbejdsplads

I Vejen Kommune er målet, at vi som medarbejdere og ledere oplever stor arbejdsglæde, at vi føler os motiverede til at yde vores bedste og til at engagere os i vores arbejde. Arbejdsglæde opstår blandt andet gennem tydeligt indhold i kerneopgaven, samt et godt arbejdsfællesskab på tværs af hele organisationen. Arbejdsglæde skaber trivsel og giver borgerne en oplevelse af imødekommenhed og aktiv inddragelse.

Samarbejde – plads til alle

Du skal som nyansat vide du er velkommen. Du skal mærke, at din indsats er vigtig og at vi fra begyndelsen har store forventninger til dig. Vi vil gerne tiltrække og fastholde de dygtigste og bedst kvalificerede medarbejdere og ledere, og det gør vi blandt andet ved at stille krav og samtidigt tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø. Vi har en grundlæggende tillid til, at medarbejderne og ledere yder deres bedste, og vi stræber efter et miljø, hvor der er plads til innovation og løbende læring.

I Vejen Kommune lægger vi vægt på et positivt samarbejde på tværs af ledere og medarbejdere og med de faglige organisationer og øvrige samarbejdspartnere. Arbejdspladsens daglige samarbejde og MED-systemet er omdrejningspunktet.
Vejen Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere og ledere, uanset hvor man er i sit arbejdsliv. Vi har fokus på at skabe god balance mellem arbejdsliv og privatliv, og på mulighed for fastholdelse af såvel seniorer som ansatte med særlige behov.

Vi passer på hinanden

Gennem udvikling sikrer vi, at vi har kompetencerne til at imødese den foranderlighed, der til stadighed er i vores arbejde og arbejdsopgaver. Vi holder vores kompetencer skarpe.

I Vejen Kommune skaber vi trygge vilkår for alle medarbejdere og ledere. Vi accepterer ikke, at medarbejdere eller ledere udsættes for hverken vold, trusler, krænkende handlinger eller chikane, og vi står sammen om at forebygge dette. Vi er alle forpligtet til at tage hånd om vores kolleger.

Vejen Kommune er en travl arbejdsplads, hvor der stilles krav. Med kravene følger, at organisationen har et ansvar for den enkeltes trivsel, fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Som gode kollegaer tager vi os af hinanden, også hvis en kollega mistrives.

Det gælder eksempelvis stress, som vi skal forebygge og håndtere så tidligt som muligt. Vi skal kunne tale åbent om, hvordan vi imellem medarbejdere, ledelse og tillidsvalgte håndterer sårbare og pressede situationer, og hvordan vi forebygger, at de opstår. Personalepolitikken i Vejen Kommune er baseret på kommunens værdier og er et fælles ansvar, som forpligter os alle.

Godkendt i Hovedudvalget 16. september 2020
Godkendt i Økonomiudvalget 3. november 2020

Ovenstående tekst i en printvenlig version