Elever

Det er en helt naturlig opgave for Vejen Kommune at bidrage til uddannelsen af elever og lærlinge indenfor forskellige fagområder.

Kommunen er i den sammenhæng opmærksom på, at vi konkurrerer med andre arbejdsgivere i forhold til tiltrækning og fastholdelse af især de mindre ungdomsårgange.

Vejen Kommune lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsforhold og med tilbud om udviklings- og karrieremuligheder for de ansatte.

Alle medarbejdere må være indstillet på en vedvarende omstilling af arbejdsvilkårene, hvor de skal kunne forholde sig til en politisk styret organisation i konstant udvikling.

Det er derfor af stor betydning, at du udover grunduddannelsen og de faglige færdigheder fortsat udvikler dine kompetencer.

Du kan finde information om de uddannelsesmuligheder som tilbydes i Vejen Kommune.

Administrativ uddannelse:

Kontorelever Som elev i Vejen Kommune får du en bred og alsidig uddannelse. Uddannelsen tager 2 år og veksler mellem teori på handelsskole og praksis og afsluttes med en fagprøve.

Pædagogisk område:

PAU - Pædagogisk Assistent Uddannelse

Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) er en erhvervsuddannelse, hvor du lærer at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter.

Gennem uddannelsen bliver du klædt på med teoretisk viden, så fagligheden styrkes i dit arbejde med at motivere, støtte og yde omsorg over for børn, unge og voksne. Du tillærer faglige kompetencer, der kan anvendes i arbejdet med at understøtte børn og voksnes læring, trivsel og dannelse.

PAU elever kan komme i oplæring i Vejen Kommunes dagtilbud, skoler, bosteder eller specialinstitutioner.

Uddannelsen tager 3 år og 1½ måned. Hovedforløbet som elev i Vejen Kommune varer 2 år og 1½ måned (der kan gives merit for tidligere uddannelse og erhvervserfaring).
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæringsperioder.

Vejen Kommune uddanner hvert år 10 PAU-elever i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Vejen Kommune ansætter elever to gange årligt.

Stillingerne slås op på nettet og på kommunens egen hjemmeside. Nærmere informationer kan findes under www.sosuesbjerg.dk.

Har du spørgsmål til PAU, kan du kontakte:

Marianne Bauer
Koordinator for Pædagogisk Assistent Uddannelsen
Tlf. 91 17 60 87

Praktik som pædagogstuderende

Vi har gode daginstitutioner og skoler med dygtige praktikvejledere som uddanner pædagogstuderende i tæt samarbejde med UC Syd.

Praktikpladserne bliver fordelt fra UC Syd med de studerendes medindflydelse. Nærmere informationer kan findes www.ucsyd.dk.  

Har du spørgsmål til praktik som pædagogstuderende, kan du kontakte:

Britta Oriwohl
Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf. 21 53 71 39

Sygepleje og omsorg:

Social og sundhedsuddannelserne er for dig som gerne vil gøre noget for andre mennesker!

Social- og sundhedshjælper

Uddannelsen veksler mellem skole og praktikperioder. Praktikken er på en af kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen. Gennem hele uddannelsen har du i praktikken en praktikvejleder og i skole perioderne en kontaktlærer som støtter dig i at samle trådene omkring din uddannelsen. Uddannelsen varer 14 måneder, heraf er de 20 uger på skolen.

Adgangskrav:

  • Bestået, eller være i gang med grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelsen
  • Eller har en realkompetencevurdering(RKV) fra SOSU skolen, se mere på www.sosuesbjerg.dk under Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.
  • Gældende opholdstilladelse

Vejen Kommunen uddanner social- og sundhedshjælpere i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg. Vejen Kommunen ansætter elever flere gange årlig. Stillingerne slås bla. Op på kommunens egen hjemmeside. Se i Øvrigt skolens hjemmeside www.sosuesbjerg.dk


Social- og sundhedsassistent

Uddannelsen veksler mellem skole og praktikperioder Skoleperioder knyttes op til praktikkerne. Den første praktik er i kommunalt regi, hvor du som elev både vil opleve livet på et plejecenter og livet i hjemmeplejen. Efterfølgende praktik er i psykiatrisk regi, disse praktikpladser kan være både i psykiatrisk afdeling, social psykiatri, bofællesskaber og demens afsnit. I sidste praktik periode deles denne mellem kommunal regi som igen er på plejecentre og i hjemmeplejen og somatisk regi, som er på sygehus afdelinger. I den kommunale praktik modtager Vejen Kommune både egne SSA-elever og elever som er ansat i regionen. Uddannelsen varer som standard 2 år 9 mdr. og 3 uger, men dette tilpasses hver enkelt elev.

Adgangskrav:

  • Bestået, eller være i gang med grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelsen
  • Eller har en realkompetencevurdering (RKV) fra SOSU skolen, se mere på www.sosuesbjerg.dk under Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. Dette gælder også ansøgere med Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.
  • Gældende opholdstilladelse

Vejen Kommunen ansætter elever flere gange årlig. Stillingerne slås bla. op på kommunens egen hjemmeside. Se i Øvrigt skolens hjemmeside www.sosuesbjerg.dk