Retningslinjer for røgfri arbejdstid

Retningslinjer for røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2020

 1. Formål
  Retningslinjer for røgfri arbejdstid understøtter Vejen Kommunes ønske om at skabe røgfri miljøer. Med røgfri miljøer tilsigtes at alle kan færdes på kommunens matrikler i et røgfrit miljø uden de umiddelbare gener og sundhedsfarer der kan være forbundet ved udsættelse for passiv rygning.

 2. Røgfri arbejdstid
  Røgfri arbejdstid betyder at der ikke må ryges i arbejdstiden. Arbejdstid defineres som tidsrummet fra du møder på arbejde til du går hjem.
  Du må ikke ryge, hvis du er iført beklædning fra Vejen Kommune. Hvis du har overenskomstmæssig selvbetalt pause og ønsker at ryge, skal du være særlig opmærksom på at du ikke må ryge iført beklædning fra Vejen Kommune. E-cigaretter, snus og lignende sidestilles med almindelige cigaretter.

 3. Område for retningslinjer
  Retningslinjer for røgfri Arbejdstid omfatter alle ansatte på Vejen Kommunes arbejdspladser. Politikken omfatter alle kommunens bygninger, matrikler og køretøjer, ligesom den også omfatter egen bil som benyttes i arbejdstiden.

 4. Dagplejen
  For dagplejen gælder at de lokaler som primært er indrettet som børnenes lege-og opholdsrum skal være røgfri. Andre lokaler i dagplejerens hjem skal være røgfri i den periode børnene er til stede. De udendørs områder af dagplejehjemmets matrikel, hvor børnene opholder sig og færdes skal være røgfri i dagplejens åbningstid.

 5. Arbejde i borgernes hjem
  Medarbejdere der i forbindelse med serviceydelser arbejder i borgernes hjem har krav på en røgfri arbejdsplads.
  Vejen Kommune skal derfor i forbindelse med visitation og bevilling af serviceydelser stille vilkår om at det ikke er tilladt borgeren at ryge, mens arbejdet udføres. Der skal luftes grundigt ud inden den ansatte kommer i hjemmet.

 6. Særlige forhold
  Der kan der være særlige hensyn at tage til den enkelte borger. Rygning indendørs i fællesrum-/arealer er dog ikke tilladt.

 7. Overtrædelse af retningslinjerne
  En overtrædelse af retningslinjernes rygeforbud sanktioneres efter de almindelige ansættelsesretlige regler. Det er ledelsens ansvar at retningslinjerne overholdes. Overtrædelse af rygeforbuddet vil i de fleste tilfælde i første omgang medføre en påtale eller en advarsel. Ved gentagelse af overtrædelse kan dette medføre afskedigelse.

 8. Implementering
  Implementering af Retningslinjer for røgfri arbejdstid sker ved inddragelse af MED-systemet. Det er vigtigt at hele ledelsen bakker op om implementeringen. Der er udarbejdet en FAQ til brug for ledelse og medarbejdere.

 9. Ikrafttræden
  Vejen Kommunes retningslinjer for røgfri arbejdstid træder i kraft 1. januar 2020.

Godkendt i Hovedudvalget 20. marts 2019 med senere ændringer 1. april 2020.

Ovenstående tekst i en printvenlig version.