Velkommen til kommunen

I Vejen Kommune er ledere og medarbejdere en del af en politisk ledet organisation. Det betyder at de politiske beslutninger i kommunen har indflydelse på hverdagen i hele den kommunale organisation.

Vi tager udgangspunkt i borgernes oplevelse og løser vores opgaver sammen med borgerne. Det kalder vi: Fokus på vores kerneopgave.

Det er vigtigt for os, at hver enkelt medarbejder i Vejen Kommune ved, at de har en væsentlig rolle i det fælles arbejde for at løse vores opgaver.

Vi har fokus på trivsel og medindflydelse og det har en central plads i vores personalepolitikker og i vores værdier NASA:

  • Nytænkning
  • Anerkendelse
  • Sammenhæng
  • Ansvarlighed

Selvom vores daglige arbejde er meget forskelligt på tværs af kommunen, så arbejder vi alle på én fælles arbejdsplads, hvor vi alle har fokus på at inddrage borgere og virksomheder for at finde den bedste løsning.

Vi glæder os til samarbejdet - velkommen til.

Ole Slot
Kommunaldirektør